Hem

Plejaderna Stjärnhop

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142736, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är Stjärnhop

En öppen stjärnhop där vissa utomjordingar sägs leva.

Alias: al-thurayya, collca, kaza da'ya'ya, kilimia, lahho, m45, sirityo, sjustjärnorna och thureya

normal

Det finns en centralplanet som fungerar som ett slags informationscentrum, man åker mellan olika planeter och delar med sig av kunskap och aktuella tillstånd och händelser. I sina kontakter med oss hävdar de att de inte är några allvetande gudar. De vet inte allt och har inte varit överallt även om de har kommit väldigt långt. De vill samarbeta med oss men vi är inte redo att förstå, men fler och fler vaknar upp men än så länge är många bara undermedvetet delaktiga i det här. Plejaderna har en rik kultur känd i hela universum för sin skönhet glädje och harmoni.

Plejadierna är de som liknar oss mest. De föder barn som vi och väljer en livskamrat som vi. Barnen föds ofta i skogen men utan smärta. Vänner och bekanta hjälper barnet ut med kärlek och magi.

Bröllopen på plejaderna är ganska annorlunda jämfört med de på jorden. Det är en mycket vacker ceremoni som får äktenskapet att hålla livet ut. Mitt bröllop var på en flygande vagn.

De har befriat sig från smärta både psykiskt och fysiskt. Det är inte längre en viktig del i deras växande.

På planeten Erra är atmosfären grön och den har 2 solar. Marken är orörd och på grund av detta är harmonin större. Trädgårdsodling är mycket utbrett de tror på att arbeta med jorden. Det får dem att känna sig närmare gud. Himmelen kan anta vilken färg som helst på
många plejadplaneter.

Erra är en mycket tyst planet. Det förekommer inga oljud som på jorden.

Husen på erra är ofta inbyggda i bergväggarnas naturliga typografi så de inte stör typografin. Byggmaterialet är kvarts eller glas som reflekterar färger i alla regnbågens färger. Det är överhuvudtaget en mycket färgstark planet. Plejadierna arbetar med oss för att få oss att vakna och förstå och göra positiva förändringar utifrån vårt nya medvetande.

På vissa planeter i plejaderna tror man på levande konst som har sin egen vibration, färg, ton, ljud och sina egna underbara känslor som man upplever genom hela kroppen när man rör vid dem.

Atmosfären liknar vår med syre som huvudingrediens, men med en hel del andra ämnen som inte finns på jorden. De skapar det väder de vill ha och de vill helst ha sol, därför blir atmosfären grön.

Man har underjordiska städer och städer under vattnet. De har vatten men inte som vi tänker på vatten, för dem är vatten ett medel för självuttryckande.

De har is men den är inte kall och hård som här för de tror inte på det som är ”bekvämt”.

Allt är skapat utifrån tankens kraft utifrån den mentalitet och trosystem som ligger till grunden för deras medvetenhet. Deras växtlighet är saftigare och rikare men liknar annars vårt. De flesta frukterna växer på träd

Djuren delar sina tankar telepatiskt med plejadierna.

De sover inte där eftersom de anser att det är dåligt för kreativiteten. De bryr sig inte om tid som vi gör här eftersom de anser det är hämmande för kreativiteten

De äter vegetariskt och har en lättare matsmältningsapparat än vi. Matfrosseri och övervikt existerar inte. De lever i fysisk, mental och känslomässig balans. Man är veganer enligt jordiskt sätt att tänka på. Man dricker inte vätska utan absorberar det. Om någon kommer förbi och är hungrig äter man tillsammans.

Samhället tillhandahåller allt man behöver och vill ha. Det behövs ingen ransonering av nått slag. Allt man behöver finns för alla
och alla delar med sig generöst. Det finns inga främlingar för plejadianer. Det finns en djupare mening bakom deras önskningar. De längtar inte efter det som är destruktivt eller meningslöst såsom många människor gör i sin utvecklingsfas där de står just nu.

De motionerar inte utan har en perfekt kroppsbyggnad genom att tro
på en perfekt kroppsbyggnad. De vet att tanken skapar allt och lever medvetet efter det. Vill de ha nått behöver de bara tänka på det, så står de framför dem.

Vill de ha djur omkring sig skapar de det. Plejadianers tankekraft är stark. Människor skulle kalla det magi, vad skulle de annars kalla att kunna förvandla sig till vad som helst och trolla fram örnar ur tomma luften? Vill de ha djur omkring sig skapar de det med tanken.

Man går i skolan i 70 år ibland upp till 120 år.

Man gör sig inte vacker, man är vacker.

Genom att tro på det vackra i livet skapar man det omkring sig med tankeenergi. De väljer att uttrycka fysisk skönhet och därför finns det inget åldrande. Man bestämmer själv när man vill .

När mänskligheten eliminerat stress och lärt sig leva i harmoni med naturen kommer de också att kunna förlänga sina liv enligt denna tankefilosofi. På plejaderna finns det en vilja att leva tillsammans och skapa harmoni.

Det finns familjer och individer dock inte som isolerade företeelser utan i gemenskap med andra familjer och individer. De arbetar inte på samma sätt som vi, eftersom tankens kraft är involverad i allting
kämpar man inte med materia som vi gör. Allt de tillverkar varar för evigt eller så länge det behövs.

Inga tunga maskiner behövs för att lasta och förflytta saker de kan själva göra allt som alla maskiner kan.

Man använder sig av underjordiska färdmedel och rymdfarkoster både små och stora som städer.

De kan dessutom göra astralresor helt medvetet.

De har otroligt vackra kristallstäder där hemmen är genomskinliga....
Det finns även underjordiska städer och städer under vattnet där vattnet inte tränger in. Deras privatliv är inte som vårt där man isolerar sig från varandra. Samhället där är betydligt mer öppet än vårt... På vissa plejadplaneter finns inga skolor utan barnen lär sig genom lek i alla områden. På det sättet uppmuntras barnen att utveckla sina egna förmågor och talanger. De utvecklar sig själva genom själsutveckling och självförståelse. Alla vuxna är lärare åt barnen. På det sättet förekommer konstant en kärleksfull
undervisning... På grund av sin höga nivå av andlig och social utveckling har de vid de här laget lyckats använda sin avancerade teknologi till hela befolkningens bästa. Det tycks inte finnas några privilegier för ett fåtal och ingen är underpriviligerad.

Industriproduktionen sker med hjälp av automatiska maskiner och
biologiska eller mekaniska robotar, övervakade av några personer som bara behöver jobba 2 timmar om dagen. Produktionsresultatet blir efter var och ens arbetspresentationer.

Varje familj har rätt att bo i ett eget hus, tillhandahållet av det allmänna och de behöver inte ens betala hyra för det. Husen är oftast runda och omgivna av en trädgård. Antalet medlemmar per familj är mycket begränsat, högst 3 barn per familj.

Plejadianer behöver ingen kropp att bära runt sin själ i. Deras grundform är en oformlig ljuspunkt, men de kan anta vilken form de vill, även till föremål eller dyl.

Man tar sig fram med enmanstefat, flera tefat eller genom telepotering. Man kan flyga eller andas under vattnet och simma bland vackra laguner med underbara fiskar.

Överbefolkningens familj existerar inte här, och självfallet gyttras inte folk ihop i storstäder som på jorden.

Fastän invånarna blir sexuellt mogna vid 12 års ålder får de inte gifta sig före 70, och då endast sen man noga undersökt om de är lämpliga som föräldrar. Alla medborgare får en mycket god uppfostran och utbildning och görs väl förtrogna med ett flertal kunskapsområden och yrken. Även sedan man slutat skolan upphör man aldrig med att lära sig saker och ting. Livet på Erra är fredligt och harmoniskt. Var och en strävar så gott han kan för det gemensamma bästa och betraktar sina medmänniskor som varelser med samma grundläggande behov och rättigheter som sig själv. Från samhällets sida görs stora ansträngningar för att föra upp varje enskild livsform till samma höga nivå av andlig utveckling,
motsvarande det upplysta sätt, på vilket planeten styrs.

Det finns en planetarisk regering för att upprätta lag och ordning.
Men denna regering är tillsatt av det höga rådet i den interstellära
alliansen av världar, bebodda av c:a 127 miljarder varelser, till
vilken planeten Erra tillhör. Medlemmarna i detta högre råd består av andligt mycket högt utvecklade halvmateriella varelser som inte styr genom dekret utan rekommendationer, som dock
praktiskt taget alltid följs.

Mycket samarbete förekommer mellan de allierade rymdfarande
civilisationerna, och själva syftet med deras allians är att uppnå
fred och frihet.

Förbundet:

Så kallas den sammanslutning av planeter med goda och snälla invånare
som vill leva i och för ljuset. Förbundet har en enormt stor mängd anslutna planeter. Långt fler än vi har räkneord för att beskriva. Alla medlemmar är unika och deras särart bevaras noga. Inget som är viktigt i kultur och seder får tas bort om det inte är destruktivt eller farligt vid ett medlemskap i förbundet. Alla medlemmar har fri tillgång till all kunskap som t ex alla typer av högteknologi, kunskapen om universums uppbyggnad och vad tid verkligen innebär. Men förbundet ger inte ut av tekniken innan andlig visdom och denna visdom mottagits väl. Detta för att sådan teknik inte ska användas utan andligt kunnande. För att man ska kunna utvecklas rätt på en planet krävs det att man förstår även det andliga. Andlighet och teknik bör gå hand i hand annars blir det som här på jorden där man inte kommer andligt nära inpå och inte kan förstå och uppskatta den fullt ut. På jorden är teknik ofta slit-och-släng-prylar. Teknik ska förstås och användas rätt. Först då får man ut dess fulla kapacitet.

Det finns en del grenar inom förbundet som jobbar med olika saker t ex teknik, andlighet, underhållning mm.

Förbundet stödjer och hjälper sina medlemmar på många sätt. Man har ett utbyte av mat och växter också. Fruktträd och andra växter planteras och sätts in i nya miljöer där de behövs, men bara om de inte stör, slår ut eller påverkar den redan befintliga växtligheten.
Meningen är ju bara att de ska ge invånarna ett nytt tillskott till maten. Alla medlemmar är vegetarianer och det finns en mängd varianter av mat istället för kött, fisk och ägg. Man lever helt och hållet rätt och det gör att sjukdomar inte uppkommer. Alla är glada och harmoniska. Sorg och oro existerar inte. Det finns planeter
inom förbundet där man bara läst sig till vad hat, vrede och sorg är.

Alla lever i fred och frihet. Det förekommer inget våld. Man våldför sig inte heller på naturen och förgiftar den inte heller med utsläpp. Man skövlar inte de naturtillgångar man fått, utan värnar noga om dem så att de inte förstörs. Gruvdrift och oljeutvinning på
planeter förekommer ej. Istället bryts mineraler, metaller så vidare på bl a asteroider. Om jorden går med här blir det en totalrenovering, bl a kommer gränserna att försvinna och en hel del kommer att lämna planeten. Tänk dig att du mycket väl kan sitta i en bar på ett stort partcenter och tala om hur det var på jorden innan ni gick med i förbundet och höra plejadianer och saturnlianer skämta om hur ni låg i en dvala som kontrollerade er så ni blev ett virus. Saturnianer är väldigt komiska av sig, särskilt Jim Carey. Han försöker öka humorn på jorden.

Vi i förbundet har fört hit många olika sorters djur, växter och fåglar, främst örnarna näktergalarna m fl.

Vi var med och gjorde denna planeten av bitar från andra förstörda planeter och planterade in folk som överlevt från dessa och andra planeter som mars och Saturnus. Syftet är att skapa en ras som klarar av att leva i både ljus och mörker vilket krävs för universums överlevnad.

De som hjälper oss kallas länkpersoner. Som länkperson får man åka till olika länder och hjälpa till att förstöra och sabotera vapenforskning och sånt som kan skada allvarligt, men även att hjälpa till med uppfinningar. Många uppfinningar har blivit till tack vare deras hjälp. Berlinmurens fall var utomjordingarnas verk.

Blir du länkperson får du utbildning i telepati bl a samt annat
du behöver kunna. Ibland får du åka till andra planeter på utbildning. De kan göra kopior av dig som ersätter dig när du är borta. Kopiorna har dina minnen, så de klarar det bra. De mörka lockar även de folk med erbjudanden om makt, sex, pengar och dyl. Ofta blir de inlurade i ett falskt sken av godhet. Sen är de antingen för rädda för att lämna gruppen eller så vill de inte. De mörka håller ord eftersom de måste det för att det ska fungera och dessutom blir de mörka länkpersonerna bättre verktyg för mörkret. Mörka utomjordingar är ofta ödleliknade, men de kan förklä sig till människor.

Många planeter i universum är under utveckling. Krig förekommer därmed på sina håll därför finns det själsliga fängelser och rymdpoliser som tar hand om varelser som har haft svårt att anpassa sig till ett socialt liv och inte kunnat rehabiliteras. Jag var rymdpolis i plejaderna innan jag kom hit. Jag var starchip comander på ett av regnbågskrigarnas främsta ljusskepp (ett moderskepp).

Inte desto mindre kan det bli nödvändigt med krigshandlingar, om
aggressiva livsformer dyker upp och tar till våld. Sådana måste givetvis stoppas och de tas hand om av patrullerande rymdskepp utrustade med kraftfulla energivapen. 1986, 1996 och några andra gånger kom det reptilvarelser från tregalaxgruppen (den värsta platsen i universum). En sorts ödleras som kan påverka folk med tankekontroll. De dräpte människor och använde deras hud som förklädnad. De kämpar för att få kontroll över planeten så att de kan sänka mörkret över jorden och om de gör det över planeten kan de utgå från detta och sprida mörkret över hela universum och då blir det bara en strimma kvar av ljuset och eftersom de varelserna lever på negativa vibrationer och vill ha mer hela tiden så blir det väldigt illa. Det är lika bra vi tar självmord allihop isåfall.

Eftersom plejadierna har lärt sig att kontrollera tyngdkraften och
utnyttja naturens fria energi har de skapat de nödvändiga
förutsättningarna för en fantastisk höjning av levnadsstandarden.
Genom att ägna en stor omsorg åt sin andliga utveckling har de lyckats använda sin teknologi på ett bra sätt och undvika förfädernas
tragiska misstag.

Numera tycks plejadianerna ha skapat sådarna samhällsordningar,
som överträffar våra mest framstegsvänliga tänkares sociala utopier. I jämförelse med de här mönstercivilisationerna är hela vår
värld och inte bara vissa delar av den förskräckligt underutvecklad,
särskilt andligt och socialt.

Barnen är viktiga och tas väl om hand. De är välkomna överallt. Man finner glädje i att ha barn omkring sig och allas barn är allas barn. Begreppen ditt och mitt existerar överhuvudtaget inte...

De har nöjesstäder, Regnbågsstäder, Underjordiska städer, Vattenstäder, Ljusstäder, Lärostäder för småbarn, Kristallstäder, Healingstäder, Universitetsstäder mm.

Plejadianernas rymdskepp är oftast stora som hela städer. Skeppet har upp till 30 våningar. De är självförsörjande med stora växthus och parker, mindre djur och fiskar i små anlagda sjöar. Allt material produceras och återanvänds på skeppet. Besättningen delas upp i olika lag där alla har sitt arbetsområde och det råder jämlikhet mellan män och kvinnor och andra kön. Det finns stora salar för underhållning och meditation, biografer och databibliotek. Bostäder för besättningen som kan vara flera tusen personer, finns i en särskild del av skeppet. De kan bli osynliga med energifält.

På skeppen kan de kolla på filmer på tv från jorden. De undrar varför utomjordingar framställs som slemmiga monster och de undrar om det är för att manipulera mänskligheten att avstå från att ta kontakt med utomjordingar. I så fall är det en effektiv manipulation. Vad är de som säger att de inte producerar filmer på skeppen och sänder ner till sina medarbetare här? Jag tycker att det är lite orealistiskt att de kan skapa såna effekter. Har själv prövat eftersom jag jobbar i media och det går inte med den tekniken de säger att de använder. Dessutom kan de inte ha utvecklat så kraftfulla datorer på den korta tiden och det är ju ett bra sätt för dem att visa hur de jobbar utan att avslöja sig. The Matrix och Det femte elementet är gjorda på det sättet har jag hört från pålitliga kontakter.

Plejadierna är de som liknar oss mest. De föder barn som vi och väljer en livskamrat som vi. Barnen föds ofta i skogen, men utan smärta. Vänner och bekanta hjälper barnet ut med kärlek och magi.
Det finns familjer och individer, dock inte som isolerade företeelser utan i gemenskap med andra familjer och individer. På vissa plejadplaneter finns det inga skolor, utan barnen lär sig genom lek i alla områden. På det sättet uppmuntras barnen att utveckla sina egna förmågor och talanger. De utvecklar sig själva genom själsutveckling och självförståeerlse. Alla vuxna är lärare åt barnen. På det sättet förekommer konstant en kärleksfull undervisning...

Jag kan berätta att när jag var liten bäbis på plejaderna så var det mest min storasyster som var ute med mig på promenader. Jag satt i barnvagnen och hon körde mig runt och visade mig olika platser för att jag skulle få reda på det tidigt.

Storasyskon brukar delta i barnuppfostran på plejaderna mycket för att de ska få god kontakt med sina småsyskon och för att de ska bli väl förerededda när de själva blir föräldrar.

När jag var äldre och hade egna barn så var det mycket kombinerade lekar och lärorika övningar. Eftersom min familj hemma har en hel del med rymdskepp och magi att göra så blev det en del studieresor där barnen fick se hur vi jobbade på skeppet.

Om ni undrar hur barnen kommer till på plejaderna så är det inte helt som här. Det är mer att man smälter samman och kombinerar sina kroppar så att en ny bildas.

Plejadianska barn behöver inte en särskild far och mor-figur. Alla är deras kärleksfulla föräldrar. Hela atmosfären på plejaderna är väldigt kärleksfull.

normal

Tänkte berätta om mitt bröllop med Alexandra the garogyle,för att visa hur bröllopen är på plejaderna.

Det var på soldagen det är vanligt att man gifter sig då på erra. Jag och Alexandra hade gröna kläder. Hon hade en ljusgrön klänning och jag hade en dräkt med grön mantel och vi stod på en flygande vagn tror den var silverfärgad men är inte säker, men det är nog inte så viktigt. Tror merlin var vår vigselförättare, men är inte 100 på det riktigt heller.

Vi fick den gyllene rörelsen runt oss och våra auror smällte samman. Hela cermonin var väldigt vacker, den får äktenskappet att hålla för evigt trots att den var ganska enkel.

Bröllopet hölls i en reaktionsstad på en plats avsedd för bröllopsfester. Det var en fin park med fontäner och många vackra blommor.

Min storebror jasond tog ett 3dkort på bröllopet som vi hade hemma.
Jag fick en rosenkvarts av min kusin zira som jag har ännu. Det var mycket blommor runt omkring oss på bröllopet och vi drack månvatten från jordens måne som vår vän milina, en känd sångerska som är från månen hade tagit med sig hemifrån.

Efteråt var det en stor fest. Milina sjöng och ingen kunde undgå att njuta av hennes sångröst som är vida känd.

normal

Plejaderna enl en jordbo...

Stjärnhopen plejaderna ska har varit viktig i alla jordiska kulturer. Detta för att dom kom att visa när det nya året startade genom Heriakis uppgång (viktigt himlafenomen).
Denna stjärnbild hittas vid oxens tecken, vilket förenklat ligger mellan stjärnbilderna Orion och Cassiopeja (W:t).

normal

Myter kring Plejaderna

Plejaderna ses som tjejer som lämnar jorden och dansar in i himlen.
Aratus sa att dom berättar om börejan av sommaren och om vinterna och den kommande plogningstiden.
På 700-talet BC linkade Hesiodos plejaderna till säsongsbaserade ting i Verk och dagar:
”When the Pleiades, daughters of Atlas, are rising, begin your harvest, and your ploughing when they are going to set. Forty nights and days they are hidden and appear again as the year moves round, when first your sickle.”
Detta citat berättar om Plejadernas heriakiska uppgång i Maj och deras försvinnande i November. Dom 40 nätterna och dagarna är en period då solen finns i deras område från man sist ser dem i väst efter solnedgången i April till deras första framträdande i öst innan soluppgången i maj. Då dom enbart är på himlen dagtid.

I grekisk och romerska myter, plejaderna, som orion, förekommer dom nästan enbart som stjärnor. Deras mytiska identitet är mest astronomisk, och historien om hur Orion förföljer dom sju systrarna reflekterar lite mer än deras rörelsemönster på himlen.
Hyginus skrev lite mer detaljerat i sin Poeticon Astronomicon. Förmodligen är den skriven i det första århundradet före Kristus, i det står om Orion´s kärleksaffär med tabloid färger. När havsnymfen Pleione och hennes sju döttrar, Plejaderna, åkte igenom Boetica, tände dom Orions erotiska eld. Uppeldad över de atrraktiva kvinnorna, försökte han få tag på dem, han jagade dem i sju år, han misslyckades finna dem, och slutligen gav Zeus dem refuge på himlen. När han placerade dem på himlen så försäkrade han sig om att jakten skulle pågå för alltid. Hyginus acknowledged den astronomiska dimensionen av myten:
”And even now, Orion appears to follow them as they set, in their flight; our writers call these stars Vergiliae (spring stars) because they rise after the vernal equinox; indeed, they enjoy geater honor than otrher starrs, because the rising of their sign signals summer, while its setting signals winter. No other signs are accorded this role.”
Både Orion och Plejaderna tillhör vinterhimlen. För att Orion är lite öster om Plejaderna så följer han denna distinkta klustret av stjärnor mot väst med den nattliga rotationen på himlen.

normal

Olika namn på Plejaderna

Arabiska: al-Thurayya
Somali (afrikanskt): Lahho
Hausa (afrikanskt): Kaza da'ya'ya
Swahili (afrikanskt): Thureya eller Kilimia
Carib (nordamerika): Sirityo
(sydamerikanskt): Collca