Hem

The Matrix Filmserie, Science fiction, Våldsam, Symbolik i berättelser

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 388622, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
är Filmserie , Science fiction , Våldsam och Symbolik i berättelser
Behandlar Virtuell verklighet och Tankens kraft

Filmserie bestående av tre filmer, som främst utspelar sig i en virtuell verklighet i framtiden.

Alias: matrixtrilogin och the matrix

normal

The Matrix är en filmtrilogi som i sin handling kombinerar religion, esoterik, kosmologi, filosofi, politik, sociologi, psykologi, tekonologi och mer. Filmen är full av symbolik och referenser. Varje scen och element i filmen symboliserar samtidigt en mängd olika saker på olika nivåer och områden.

Till samlingsboxen för Matrixtrilogin finns en mängd dokumentärer med intervjuer med många av de som var involverade i filmen. Där finns även en dokumentärer om filosofin bakom filmerna där många filosofer från olika universitet kommenterar innehållet och relaterar det till kända filosofer genom historien. Där finns också ett kommentatorsspår till filmerna med filosoferna Ken Wilber och Cornel West.

Trilogin är skriven och regisserad av bröderna Andy och Larry Wachowski. Intervjuer med dem och de som känner dem vittnar om att de är mycket väl bevandrade inom filosofi, religion osv. Filmtrilogin är en modern myt. Samtidigt har de valt att inte säga något specifikt om vad filmerna handlar om för de vill att alla ska kunna fundera på egen hand. Men exempelvis Ken Wilber som är nära vän med dem intygar också att filmerna är mycket komplext samanvävda och ger ett helhetsbudskap med ett djup som saknar motsvarighet i andra filmer.

Matrix var från början tänkt som en trilogi. Del 2 och 3 är inte uppföljare eftersom de var planerade redan innan del 1 kom och filmen skulle inte vara komplett om inte del 2 och 3 gjordes. Dock var det först när första delen visade sig vara en komersiell succe som de fick möjlighet att fortsätta med del 2 och 3 som spelades in i ett svep och med betydligt större budget.

Kabbalah

Inom kabbalahn representerar livets träd både världen i sin helhet och den enskilda människan. Komponenter och processer i kosmos återfinns i varje människas själ. Helheten speglas i varje del. Detta illsutreras bland annat i öppningssekvensen till del 2 där du ser att den kod som bygger upp matrisen består består av delar där varje del i sin tur består av lika dana delar. Universum inom universum i fraktala mönster.

De olika platserna i filmerna representerar olika existensplan eller medvetandenivåer. Karaktärerna i dessa platser representerar faktorer som verkar på dessa existensplan.

Samtidigt som filmerna utgör en kritik över dagens samhälle speglar den samtidigt en människas andliga utveckling och även kosmos skapelse.

Vi kan dela upp platserna i kropp, själ och ande. body, mind och spirit. Astralt, mentalt och andligt. Kroppen och det astrala är den blå världen. Medvetandet och det mentala är den gröna världen. Anden är den gula världen.

Den gröna världen

Den gröna världen är matrisen (matrix). Nästan allt här har en grön ton. Färgen är tänkt att associera till gamla datorer där texten på skärmarna var grön. Matrisen representerar vår mentala värld.

När vi människor lever och verkar i vår värld och ser oss omkring så ser vi inte världen så som den egentligen är. Alla våra intryck filtreras genom det sätt vi ser på vår värld. Språket kategoriserar och relaterar våra upplevelser. Vi lever i våra tankar. Hur vi förhåller oss till vår omvärld beror på den tankevärld vi befinner oss i. Denna tankevärld är en konstruktion av vårt samhälle.

De flesta människor är inte medvetna om till vilken grad deras upplevelser av världen är en artificiell skapelse. Det är andra som påverkar vårt sätt att tänka. Medvetandet är bundet av dessa föreställningar. Vi är manipulerade. Vi är slavar.

Den blå världen

Den blå världen är världen utanför matrisen. Svävarna färdas i tunnlar långt under marken. Detta representerar vårt undermedvetna. Astralplanet relaterar till känslor. Människorna här är mer verkliga, enkla och okonstlade. De drivs av sina basala känslor så som överlevnadsinstinkten, kärlek och sex.

Dansen i templet i början av del 2 fokuserar på kroppen. Bara fötter mot jordgolv. Det rytmiska trummorna. Transdans som förenar alla i en enda enhet. Människorna här är lika mycket styrda som i matrisen. Men istället för att vara styrda i det mentala är de styrda i det känslomässiga.

Längst ned i Zion finns maskinrummet. De stora fysiska maskinerna som utgör grunden för stadens överlevnad. Detta är en symbol för världens materiella grundval, bortom människans räckvidd.

Den gula världen

Den gula världen representerar anden i allt. Neo ser ljuset i människorna i matrisen. Senare ser han även det bakomliggande ljuset i maskinerna i den astrala världen.

Maskinerna är alltså andliga varelser med astrala kroppar. Maskinernas programvara symboliserar deras mentalkropp.

I inledningssekvensen i tredje filmen illustreras hur alltings innersta väsen är ande. Vi går från gula fraktaler till det gröna.

Karaktärerna

Neo är Tipareth. Den sjätte sefiran. Den som återställer balansen genom att uppoffra sig själv. Filmen utspelar sig under sjätte skapelsecykeln. Matrix är således en berättelse om Tipareth.

Oraklet är Neos mor. Hon är den mörka modern. Geburah. Hon är en svart kvinna eftersom Geburah hör till den svarta femenina pelaren. Geburah är den som bryter gamla mönster för att möjliggöra något nytt. Geburas änglar kallas för serafer vilket förklarar varför oraklet har en livvakt vid namn Seraph.

Arkitekten är Neos far. Han är Chesed. Det är den uppbyggande kraften som konstruerar varje detalj utifrån existerande mönster. Han är en vit man eftersom Chesed hör till den vita maskulina pelaren. Chesed kommer före Geburah men efter Daath, vilket förklarar varför Neo måste gå via Arkitekten för att nå källan.

Mr Smith är Neos mörka sida. Det är Tipareths kliffotiska aspekt. Ju mer Neo kämpar emot, desto starkare blir han. Det enda sättet att uppnå harmoni är att möta sin mörka sida och offra sig genom förening.

Merovingian är oraklets mörka sida. Det är Geburas kliffotiska aspekt. Namnet syftar på en fransk maktfamilj. Detta är Illuminati. Oraklet väljer att skapa förändring genom att förhandla med Merovingian.

Agenterna är Arkitektens mörka sida. Det är Cheseds kliffotiska aspekt. De är myndigheternas kontroll av folket. De utrotar oliktänkande. Upprätthåller ordningen till varje pris.

Morpheus är drömmarnas gud och relaterad till Yesod.

Trinity är Neos andra hälft. De förenas i ett alkemiskt bröllop.

Evolutionen

Neo (anagram för One) genomgår ett antal uppvaknanden.

Först befrias han från matrisen. Desillusionerad ser han världen så som den ter sig utan de mentala konstruktionerna.

När Neo möter Oraklet och äter kakan har han initierats i Geburah.

I slutet av del 1 dör han och återföds som the One av en kyss från Trinity. Nu ser han bortom ytan av det mentala. Hans gamla jag dör och han föds med ett nytt medvetande. Han ser matrisen på ett nytt sätt.

Han spränger agenten Mr Smith som i det ögonblicket av förening återföds som en aspekt av Neo. Mr Smith hade redan innan visat sin individualitet genom att separera sig från de andra agenterna. I kombinationen med Neo blir denna avvikelse maximerad. Hans individualitet överskuggar allt.

Mr Smith tränger ned i det astrala i den blå världen genom att besätta en människa, Bane.

Merovingian hade kidnappat The Keymaker. En illustration av hur Illuminati undanhåller många av nycklarna till vår möjlighet att förstå och kontrollera våran värld.

The Keymaker befrias och han hjälper Neo att nå Arkitekten.

När Neo möter Arkitekten har han initieras i Chesed. Denna initiering förenar hans medvetande men andeplanet. Han har nu tillgång till den källa som är gemensam för honom och maskinerna i den blå världen.

Men istället för att gå till källan (Daath) går han till Trinity.

När Neo möter maskinerna i det astrala kollapsar han av anstränginen och hamnar i Limbo mellan matrisen och källan.

Trainman representerar färjekaren som för själar över floden Styx till dödsriket. Efter förhandlande med Merovingian (i Hel) släpps Neo fri.

Neo och Trinity färdas med Logos (det skapande ordet) mot maskinstaden.

Bane och Neo slåss och Neo blir blind. Den blinde Messias - en symbol för mänskligheten. Utan de fysiska ögonen får Neo en innre syn. Nu ser han astalljuset i allt levande. Anden i allt.

På vägen mot maskinstaden reser de ovan molnen och får en skymt av en vacker värld bortom allt de tidigare upplevt.

Neo tar sig fram till källan. Varje steg skapar återverkningar som ringar på vattnet. Väl framme möter han Demiurgen med ett ansikte av tusen delar.

Han kämpar mot Mr Smith som nu slukat hela mentalplanet. Till slut inser han att han inte kan vinna genom att kämpa emot. Mr Smith assimilerar Neo.

Neos inre ljus får mr Smith ur balans. I en kedjereaktion balanseras alla aspekter av Mr Smith till sitt ursprungliga skick. I mötet mellan Neo och Mr Smith lever världen på nytt.

Sati gör Matrix till en vackrare plats.

Syndafallet

Människorna i matrisen levde ovetande i Guds skapelsen (paradiset).

Några individer valde att fly och hamnade således utanför Guds inflytande. De föll ned i materien.

Denna kollaps av ordningen motsvarar tidigare kollapser i samband med att varje sefira flödat över i nästa. Detta är den inneboende anomalin. Skärvor av tidigare kollapsade skapelser finns kvar som demoner.

Men i och med sjätte sefiran, Tipareth (Neo), återfinns en ny ordning. Neo lyckas återförena de fallna själarna med Gud. Därmed har skapelsen utökats och evolutionen kan fortsätta utifrån denna lägre nivå.

När folket i Zion levde i avskildhet från källan framstod maskinerna som monster. De kämpade emot dem av rädsla. Det blev ett slags krig mellan Himmel och Helvete.

Mr Smith uppstod på grund av den obalansen genom sönderfallet av skapelsen.

När Neo (jesus) offrade sig för att försona Himmel och Helvete skapades en ny balans. Maskinerna ses inte längre som monster utan istället som de ljusvarelser de är.

Denna nyordning, på initiativ av oraklet, representerar skapelsen efter fallet ned i materien.

Det är allas vår uppgift att i likhet med Neo förena kropp, själ och ande.


normal

Larry Wachowski och Ken Wilber samtalar om Matrix

Larry: That was the... in the beginning of the third movie when there's like... we're like: How do we start the third movie? ...which is gonna talk about the things that are so hard to talk about {Ken: Right.} it's like: Ok, you go to black and then you have to have a moment of Big Bang and that's the origin of everything, the origin of thought, the origin of consciousness, whatever it is, in that moment it's like from that nothing to everything is everything... {Ken laughs}

Ken: And that's the same origin point...

Larry: Yeah.

Ken: Absolutely, I agree, yeah. There's a great line, that, everybody knows ontogeny and phylogeny, but there's also microgeny, which means the moment to moment movement through the sequence, and so, for example if I see an apple, the microgenetic movement is, there's an impulse, there's an impression, there's a simple sensation, then I form an image, that I might think about an apple as a concept and then I can have my personal reactions to it, et cetera.

Larry: Yeah.

Ken: And microgeny recapitulates ontogeny which recapitulates phylogeny which recapitulates cosmology. So from the Big Bang up to this moment is all that same sequence of the unfolding of the four quadrants but it's also repeated moment to moment out of that empty origin, right now, moment to moment. And that's the interesting thing about it because when you discover your original face, the face you had before the Big Bang, then you've discovered that moment as well - that's the satori moment, that's realising this radical self that's all-embracing and all-encompassing - out of that moment to moment all that thing's emerged, all the quadrants emerged, all the levels, all the lines, that same origin point that you're talking about, and that is what holds the quadrants together, because the quadrants are just dimensions or aspects of that origin, moment to moment, this very moment now.

Larry: Yeah.

Ken: And you gave a pictorial representation of that at the beginning of the third...

Larry: Well, we tried to. {Ken laughs}