Hem

Orakel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159863, v3 - Status: normal.

Dels en plats där människor frågar gudar om deras vilja och om framtiden, dels personen som framför budskapen samt själva orakelsvaren.

Alias: orakel

normal

En person som i likhet med Shamaner kan kontakta ickefysiska varelser för vägledning och rådfrågning. Vanligtvis sker kontakten genom att personen försänker sig i trance. Kommer av det latinska ordet oraculum = gudomligt kungörande