Hem

UFO-utseende: Tefat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 540, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/utseende/tefat.html
är Upplevbart

Alias: flygande tefat, flygande tefaten och tefatsliknande

normal

Flygande tefat är namnet på farkoster från främmande civilisationer. De kom att kallas flygande tefat efter ett berömt citat från Kenneth Arnolds observation.

Flygande skivor, som ibland beskrivs som liknande två tefat lagda mot varandra med den buktiga ytan utåt. Exempel: 1952 observerades fem runda eller skivformade flygande föremål av fyra vittnen i ett kontrolltorn vid en flygbas i Kalifornien. UFOna hade Ijus färg, men Iyste inte. De flög i formation på uppskattningsvis 1200 meters höjd. Hastigheten bedömdes till den dubbla jämförd med ett jetplan. Vid samma tid iakttogs ett liknande luftföremål av ett vittne på en golflbana sex-sju kilometer från kontrolltornet.

Fallet tas upp i The Hynek UFO Report, s. 107.