Hem

UFO-teorin ETH UFO-teori, Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/teori/eth.html
är en sorts UFO-teori och Teori

Allmänheten och UFO-forskarna tror mest på den utomjordiska hypotesen

Alias: eth, farkoster av utomjordiskt ursprung (eth), farkoster från främmande civilisationer och fysiska utomjordingar

normal

Följande är ett referat från Sökaren nr 2, 1991, sid 22-23. av Sven Magnusson av en artikel av Jacques Vallee, Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of Unidentified Flying Objects, i den amerikanska tidskriften Journal of Scientific Exploration nr 1, 1990.

Allmänheten och UFO-forskarna tror mest på den utomjordiska hypotesen. Enligt den är UFOs farkoster som manövreras av intelligenser från andra planeter. Dessa farkoster kallas då flygande tefat. Dessa varelser har setts samla mineral och växter från jorden; de har också rapporterats ta prov på mänskliga kroppsvävnader och mänsklig kroppsvätska och genetiskt försöka korsa sin art med vår. (De s.k. abduktionerna.)

Men hypotesen är svår att förena med kända fakta. Fem faktorer strider mot den.

1. Antalet landningar
2. Varelsernas utseende
3. Abduktionerna
4. Det förändrade utseendet hos UFOn genom historien


normal

Enligt de ufo-religiösa är det över tio utomjordiska civilisationer som har representanter här och de har alla lite egna inriktningar på sina intressen här. Flera av dem är organiserade i ett sällskap, motsvarande vårat FN. Andra handlar mera på eget bevåg.

Och dessa utomjordingar är inga viljelösa robotar (även om det finns en hel del sådana också från diverse civilisationer) och det händer ofta att enskilda personer hittar på egna saker här nere och ibland råkar de bli sedda och ibland råkar de i klistret.

Förutom detta så finns det astrala utomjordingar.

Utöver alla som opererar här på regelbunden basis så kommer det även många tillfälliga besökare som vill hälsa på.

Federationen arbetar främst med hela planetens läge. Det gäller att öka medvetenheten om den andliga sidan, att få människor att komma överens och att hålla miljökatastrofer på avstånd. Förutom detta finns det olika arter, med sina specialiteter, som verkar för att föra ny teknologi, både materiell och andlig, till mänskligheten. Det handlar om färger och ljuds psykiska egenskaper. Om kristallers användningsområden. Om sådant som Channie kallat för Vit Tid. Om nya ekologiska tankesätt. Visst skulle vi kanske klara av det här själva, men vi lever tillsammans i denna värld och har gemensamma intressen. Det går inte bara att strunta i oss. Vår jord smutsar ner med orena tankar!

De kända små grå kidnapparna har ju den här sjukdomen som de vill lösa. De har valt ut oss för att vi är så lika dem själv anatomiskt. I kanske 50 år nu har de jobbat med att studera oss. De har kidnappat miljoner människor och tagit prover och försökt avla fram en livskraftig hybrid. Deras civilisation överlevnad hänger på om det klarar det här.

Så har vi alla robot-sonder som kommit hit. De kan ha kommit för hemskt länge sedan och de använder främst ganska klumpiga sätt att ta sig fram. De använder sådan teknologi som vi själva idag skulle kunna skapa. Men deras artificiella intelligens är iaf något imponerande! Dessa robotar verkar operera väldigt självständigt och gör nästan inget annat än observerar.

Det här är alltså en möjlig syn på detta. Och det finns enkla förklaringar till varför de håller sig anonyma och varför de samarbetar med t ex vissa hemliga forskargrupper i USA.