Hem

ETI ALF

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 103, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/eti.html
är en sorts ALF , Trobart och Upplevbart

Extra Terrestial Intelligens = utomjordisk intelligens.

Alias: en farkost från ett annat solsystem, extra terrestial intelligens, stjärnresor, utomjordisk civilisation, utomjordisk intelligens och utomjordslig intelligens

normal

Utomjordiska farkoster lär finnas i minst ett 20-tal olika typer från små eldklot/spaningsdiskar till kilometerlånga moderskepp

Moderskepp
Det finns stora moderskepp som ligger förankrade utanför jordens atmosfär. De fungerar som rymdbaser. De är ibland stora som städer med upp till 50000 varelser ombord.

De är långt borta från sin hemplanet och har tagigt på sig ett arbete som omspänner långa tider stora faror och oförutsedda risker.

Plejadianernas rymdskepp är oftast stora som hela städer skeppet har upp till 30 våningar. De är självförsörjande med stora växthus och parker, mindre djur fiskar i små anlagda sjöar. Allt material produceras och återanvänds på skeppet. Besättningen delas upp i olika lag där alla har sitt arbetsområde och det råder jämlikhet mellan män och kvinnor och andra kön. Det finns stora salar för underhållning meditation, biografer och databibilotek. Bostäder för besättningen som kan vara flera tusen personer,finns i en särskild del av skeppet. De kan bli osynliga med energifält.

”Vanliga” ufon används som landningsskepp de drivs med elektromangnetiska vågor.