Hem

UFO-utseende

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 528, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/utseende.html

Det oidentifierade, flygande föremålets utseende.

Alias: det förändrade utseendet hos ufon genom historien och ufo-utseende

normal

Historia


Följande är ett referat från Sökaren nr 2, 1991, sid 22-23. av Sven Magnusson av en artikel av Jacques Vallee, Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of Unidentified Flying Objects, i den amerikanska tidskriften Journal of Scientific Exploration nr 1, 1990.

Begreppet UFO myntades under andra världskriget, när iakttagelser av oidentifierade föremål i atmosfären började rapporteras i massmedia. En tanke har varit att de främmande intelligenserna har observerat atomsprängningarna, oroats och beslutat att övervaka vad som sker på jorden. Men UFO-fenomenet är inte begränsat till tiden från och med andra världskriget, utan har förekommit långt tillbaka i tiden. Om nu oidentifierade flygande föremål har iakttagits i all historisk tid, varvid de har beskrivits på ett sätt som motsvarar förväntningar inom kulturen ifråga - skepp i luften på 800-talet, luftskepp i Jules Vernes dagar, spökraketer 1946 och rymdfarkoster i vår tid - då är det osannolikt att vi har att göra med utomjordiska intelligenser, som kontrollerar jorden. Förklaringen måste vara en annan. - En del forskare menar att UFOs är projektioner utifrån vittnenas medvetande.