Hem

UFO-teorihistoria UFO-historia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/teori/historia.html
är en sorts UFO-historia

Naturväsendena hade fått sin form i en lantbyggdsmiljö

Alias: ufo-teorihistoria

normal

Naturväsendena hade fått sin form i en lantbyggdsmiljö av den gamla sorten. När vi med industrialiseringen började i allt högre grad att flytta in till städerna, när vi fick elektriskt ljus och sedan radio och TV, försvann de gamla förutsättningarna för dem. Men även om de gamla myterna försvagas försvann inte den bakomliggande orsaken för denna typ av upplevelser.

Redan när uppfattningen att månen var ett klot som vår jord började man fantisera om det inte kunde bo folk där också. Dessa fantasier utvecklades i Science Fiction-litteraturen, serietidningarna och filmerna. Vi fantiserade om hemska monster, flygande maskiner, överlägsen teknologi och om problemen som skulle uppstå vid ett möte mellan våra civilisationer och med vänliga eller oförstående ETI.

Alla dessa fantasier finns i det kollektiva medvetandet. För mig tycks det som om ALF har blivit allt mera sofistikerade med tiden. I början kunde de se mycket olika ut och bete sig olika, men med åren har de blivit allt mera standardiserade. I samma grad som vi själva teoretiserar om dessa om varför de är här, vad de har för budskap och vad de har för teknologi, så kan människor som aldrig ens hört talas om UFO få uppleva en närkontakt med just dessa ingredienser som byggts upp av vårat kollektiva medvetande.

Först bodde våra ALF på månen. Sedan på mars eller Venus. Nu när astronomer har kartlagt vårat solsystem, kommer de istället ifrån ett annat solsystem. Från att vara enbart materiella varesler med långt framgången teknologi har de, i takt med att mytologin byggts upp, blivit allt mera andliga i karaktären. Man kan även se att det går trender i föremålets form. Förr var de diskusformade. Nu är många triangelformade. Jag tror att all den energi och engagemang vi lägger ned på dessa fantasier matar och bygger upp mentala former som sedan blir en verklighet för oss.

Det verkar också gälla allmänt att ju smartare närkontaktpersonen är, desto mera sammanhängande blir den bild av ALF han får. De som inte kan så mycket om fysik och våran naturvetenskap får information från ALF som är mycket underliga. T ex kan de säga att asterioidbältet har varit en planet, villket vi idag kan bevisa att den aldrig har varit. De kan berätta om nya grundämnen som inte passar in i det periodiska systemet. De kan förklara att jorden är ihålig och befolkad. Inredningen i deras skepp motsvarar anntingen personliga eller kollektiva förväntningar. Nu när kristaller kommit på modet syns dessa allt oftare inne i skeppen. Med dagens alternativmedicin hör man ALF syssla med healing, ljusterapier, och andra New age-saker som utbretts på senare år. Allt detta visar alltså att det är människan som skapat eller givit form åt dessa UFOn.