Hem

ET-teori om att abduktionerna bara är ett steg av flera i utomjordingarnas program UFO-teorin ETH, Alternativ förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 529908, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: mika-el
är en sorts UFO-teorin ETH och Alternativ förklaring till abduktionsupplevelsen

Teori som föreslår att abduktionerna och det som de abdukterade utsätts för är en del av en större plan för framtiden.

Alias: alien agenda, avelsprogram, breeding program, et-teori om att abduktionerna bara är ett steg av flera i utomjordingarnas program, integrationsprogrammet, program för integrering, program för uppfödning, secret agenda och uppfödningsprogrammet

normal

Abduktioner är bara ett steg av många på vägen till total kontroll

Om det är sant att utomjordingar kidnappar människor och utsätter de för diverse undersökningar och programmering, så måste man oundvikligen ställa sig frågan; vad syftar allt detta till? Vad är det utomjordingarna vill uppnå med detta och innebär deras planer ett hot mot mänskligheten?

Enligt en hypotes så kan utomjordingarnas mål vara en integrering in i det mänskliga samhället. Man skulle kunna tolka all deras aktivitet – så som rapporterats av de abdukterade – som metoder att ta fullständig kontroll över mänskligheten. Nu är det inte det enda sättet man kan tolka deras förehavanden, men här kommer den hypotesen att redovisas.

Om total kontroll är deras mål så kan man urskilja fyra olika vägar som de kan tänkas gå för att uppnå det:

1. Abduktioner – Till en början valde utomjordingarna ut en grupp människor världen över och satte igång diverse procedurer i syfte att kunna kidnappa dessa människor och deras avkommor, utan att bli upptäckta.

2. Uppfödningsprogram - Utomjordingarna samlar in mänsklig sperma och ägg. De förändrar befruktade ägg på genetisk väg, sätter in embryon i mänskliga värdar och ser till att människorna interagerar både psykiskt och fysiskt med avkomman för att hybridbarnet ska utvecklas på ett så gynnsamt sätt som möjligt.

3. Hybridprogrammet – Utomjordingarna renodlar hybriderna genom kontinuerlig förädling och korsbefruktning med människor över generationerna. Detta för att hybriderna ska vara så mänskliga som möjligt, men ändå bibehålla viktiga genetiska fördelar från utomjordingarna. Möjligen så förändrar de också de abdukterade människorna över tiden så att även dem får fler och fler utomjordiska egenskaper.

4. Integrationsprogrammet - Utomjordingarna förbereder de abdukterade för framtida händelser. Till exempel genom att programmera in kunskap i deras hjärnor. Kunskap som kommer att aktiveras först i integrationens slutfas. Slutligen kommer även hybriderna och kanske också utomjordingarna själva integrera in i det mänskliga samhället och ta kontroll.

Enligt många abdukterades berättelser så har utomjordingarna sagt att det nu inte är långt kvar tills de har uppfyllt sina mål.