Hem

Alternativ förklaring till abduktionsupplevelsen UFO-teori: Alternativ

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 544906, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: Iamlenore
är en sorts UFO-teori: Alternativ

Förklaringar av abduktionsfenomenet som går utanför de konventionella gränserna.

Alias: alternativ förklaring till abduktionsupplevelsen

normal

Teorier som förklarar abduktionsupplevelsen med företeelser som faller utanför de konventionella och vetenskapligt accepterade gränserna.

Dessa teorier kan innehålla omstridda fenomen som t ex det kollektiva medvetandet och närvaron av utomjordingar.