Hem

UFO-teori: Alternativ UFO-teori, Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/teori/alternativ.html
är en sorts UFO-teori och Teori

Alias: alternativa teorierna

normal
Fritt från Sökaren nr 2, 1991, sid 22-23.

Utifrån observation av vittnens sinnestillstånd kan man teoretisera att det finns ett märkligt psykiskt tillstånd, som förändrar vittnets uppfattning av den fysiska verkligheten och även skapar verkliga fysiska spår och lysande fenomen, vilka även är synliga för andra observatörer i dessas normala medvetandetillstånd.


normal

Ibland undrar man om inte det är vi som besöker oss, som en studie hur människor fungera förr i mänsklighetens barndom. Att de helt enkelt är framtida arkeologer..