Hem

Konventionella teorier Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 828, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/konventionell/teori.html
är en sorts Teori

Eftersom konventionella kritiker inte tror på psi så menar de att psi aldrig har förekommit.

Alias: konventionella teorier

normal

Eftersom konventionella kritiker inte tror på psi så menar de att psi aldrig har förekommit. Vi de fall där man trott att psi uppvisats menar de att där visst fanns någon känd sensormotorisk kanal mellan fp och målobjektet. I många fall framlägger de hypoteser om vilka kanaler som användes. Kritikern anser sig då ha visat att korrelationen kan förklaras med vår nuvarande kunskap om de sensormotoriska kanalerna.

Det är vid denna punkt som problem uppstår. Kritikerna poängterar att de bara visar vilken kanal som skulle kunnat ha använts men inte att just den kanalen verkligen har använts. De menar därför att det inte är deras sak att bevisa just hur korrelationen uppstått, utan endast att visa att alla kanaler inte uteslutits och att det därför inte var frågan om psi.[20]

Konventionella kritiker menar alltså att det måste finnas någon konventionell förklaring. Om de inte kan finna någon trolig hypotes så pekar de på att korrelationen ändå troligen uppstått genom en sensormotorisk kanal som vi har kunskap om, bara att vi inte lagt märke till just vilken. De menar alltså att fenomenet inte var psi, utan hec.

De konventionella kritikerna kräver att experimenten måste upprepas av många fler oberoende forskarlag, och med en god metodologi, för att hec-fenomenet ska visa sig vara psi.

Referenser

20: Truzzi (1980) sid 46