Hem

Sensormotorisk kanal

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 325, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: No_Name
Denna text är importerad från /old/psi/sensormotoriska_kanaler.html

De vanliga sensoriska kanalerna vi känner till inbegriper syn, hörsel, känsel, etc.

Alias: sensormotorisk kanal

normal

En sensormotorisk kanal är ett sätt att antingen få information om omgivningen eller att påverka den. De vanliga sensoriska kanalerna vi känner till inbegriper syn, hörsel, känsel, etc. De vanliga motoriska kanalerna inbegriper signaler i det motoriska nervsystemet som aktiverar våra muskler. Till de sensoriska kanalerna måste man också räkna in sådant som subliminal reaktion på elektrostatiska fält, etc, i den grad vi har kännedom om dessa kanalers existens.