Hem

UFO-statistik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 525, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/statistik.html

Statistik över hur ofta UFO:n verkligen besöker vår planet.

Alias: antalet landningar och ufo-statistik

normal

Följande är ett referat från Sökaren nr 2, 1991, sid 22-23. av Sven Magnusson av en artikel av Jacques Vallee, Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of Unidentified Flying Objects, i den amerikanska tidskriften Journal of Scientific Exploration nr 1, 1990.

Landningar, som rapporteras, är oerhört många fler än vad en främmande art skulle behöva för att göra en omfattande vetenskaplig undersökning av jorden. Det finns idag uppskattningsvis mellan 3 000 och 10 000 rapporterade fall av närkontakt med UFOs, det vill säga där vittnen beskriver något som hänt i deras omedelbara närhet. Säg att det rör sig om 5 000 fall, det är en försiktig beräkning. Men i själva verket måste det vara betydligt fler. Det finns anledning tro att endast omkring ett fall av tio blivit rapporterat. Alltså får vi nog räkna med 50 000 fall. Men den siffran avser nästan bara Europa, Amerika och Australien. Om man räknar med att fenomenet är världsomfattande, torde siffran 100 000 fall vara rimlig. Om nu UFOs verkligen är främmande farkoster, måste man tänka sig att inte alla landningar har observerats av människor; den geografiska fördelningen av rapporter om närkontakt visar ett mönster där farkosterna undviker bebodda trakter och helst landar i öknar eller andra områden med gles bebyggelse. Räknar man med den faktorn, kan en uppskattning på en miljon landningar vara rimlig. Andå har man då inte tagit hänsyn till ett annat viktigt mönster hos landningarna: deras huvudsakligen nattliga förekomst. Räknar man även med den faktorn, är det - utifrån tillgängliga siffror som visar hur observationerna fördelar sig på olika tider av dygnet - en rimlig uppskattning att det förekommit omkring 14 miljoner landningar på vår planet under de senaste 40 åren! Då måste man undra: Vad kan utomjordiska intelligenser ha för syfte med så många besök? Antalet verkar orimligt högt bland annat med tanke på att en hel del studier av var jord faktiskt kan göras utan att man sätter sin fot pa den. Vi har exempelvis länge sänt ut informationer om oss med hjälp av radio och television, och dessa informationer måste en högt stående kultur kunna snappa upp utan att besöka oss.