Hem

Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen UFO-teori, Normal teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543353, v5 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar
är en sorts UFO-teori och Normal teori

Hur psykiatrin kan förklara abduktionsupplevelsen.

Alias: psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

normal

Teorier som förklarar abduktionsupplevelsen som ett resultat av psykisk sjukdom, psykisk störning eller hjärnskada hos individen som påstår sig ha haft upplevelsen. Enligt dessa teorier äger inte abduktioner rum i fysisk bemärkelse, utan endast i abduktantens sinne.

Exempel på psykiska sjukdomar och psykiska störningar som den här typen av teori försöker förklara abduktionsupplevelsen med är dissociativ personlighetsstörning, psykos och Münchhausens syndrom.