Hem

Hjärnskada

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655246, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: adamu

Medfödd eller förvärvad skada i hjärnan

Alias: hjärnskada

normal

Hjärnskada och dess konsekvenser

En hjärnskada innebär att hjärnans celler förstörs inom det skadade området.
Tidigare trodde man att människan vid födelsen har ett lager hjärnceller och att en hjärnskada inte går att förbättra. Idag vet man att nya hjärnceller bildas även i en vuxen hjärna.

”Plasticitet” kallas hjärnans förmåga att automatiskt skapa omorganisation till de nya förhållandena. En skadad hjärna utvecklas om den stimuleras. En hjärnskada orsakar alltså aldrig ett statiskt tillstånd.

Förvärvad hjärnskada kallas skada som inte är medfödd.
Den kan uppkomma genom olyckor, sjukdomar eller förgiftningar.

”Traumatisk hjärnskada” beskriver skador som uppkommer vid slag mot huvudet.
”Stroke (slaganfall)” är skador efter hjärnblödningar, vid förträngning eller tilltäppning av blodkärl.
”Hypoxi” är när hjärnan får för litet syre.
”Anoxisk skada” är om hjärnan inte alls får syre..

Skada i hjärnan kan påverka förmågan att prata och minnas och den kan också leda till bl.a. förlamning.

”Fokal hjärnskada” är när skadan är begränsad till ett enda område i hjärnan och funktionsnedsättningen eller symptomen är avgränsade.
”Diffus hjärnskada” är en utspridd skada bestående av många små skador. Detta kan leda till en nedsättning av flera förmågor som nedsatt koncentration, ökad uttröttbarhet och försämrat korttidsminne.

Skador i hjärnan inverkar på människans hela liv eftersom hjärnan styr alla kroppsfunktioner.
Skadan kan påverka uppfattningsförmåga och motorik, ge kognitiva förändringar, förändringar av beteendet och personligheten.
Kognitiv är ”insikt”: att ta emot och bearbeta information, inlärning, minnesförmåga, att kommunicera och vara uppmärksam. Även känslor hör till kognition.

Kognitiva svårigheter gör det svårare att bearbeta information, göra val, förstå, lagra information och dra slutsatser
Andra konsekvenser av hjärnskada kan vara nedsatt vakenhet och brist på orientering, nedsatt förmåga att planera och att lösa problem.
Även nedsatt omdöme, oförmåga att resonera, nedsatt initiativförmåga och insikt, bristande impulskontroll förekommer.