Hem

Känslan av att leva Facklitteratur

Känslornas betydelse för medvetandet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 666300, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Totto
är Facklitteratur
Behandlar Hjärnskada, CNS - centrala nervsystemet, Medvetande, Känsla och Hjärnor
Publicerad år 2002
ISBN 91-27-09191-0
sidantal 422
Av Antonio Damasio
Publicerad av Natur och Kultur

Hjärnforskaren Damasios bok om hur känsla, förnuft, kropp och själ har betydelse för medvetandet

Alias: känslan av att leva

normal

I Känslan av att leva visar Damasio att känslor är viktiga både när man resonerar och som knutna till ett rudimentärt, kroppsligt förankrat kärnmedvetande.
Känslorna är hjärnans förbindelselänk med kroppen. Förnuft och gott omdöme är helt avhängiga den emotionella förmågan.

Boken vänder sig till alla som yrkesmässigt rör sig i det neurovetenskapliga fältet: läkare, psykologer, sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter. Den lämpar sig även för vanliga läsare som vill fördjupa sig i hur känsla och förnuft, kropp och själ, egentligen hänger samman i den mänskliga hjärnan.