Hem

Münchhausens syndrom som förklaring till abduktionsfenomenet Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549792, v2 - Status: befäst.
är en sorts Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teorin om att Münchhausens syndrom kan ligga bakom åtminstone en del abduktionsberättelser.

Alias: münchhausens syndrom som förklaring till abduktionsfenomenet

normal

Münchhausens syndrom

I den amerikanska tidskriften MUFON UFO Journal tar Jim Schnabel upp frågan om man kan tro på de berättelser där personer säger sig ha bortförts av främmande varelser till flygande tefat där de utsatts för kroppsundersökningar. Sådana fall finns det gott om och de är i stort samstämiga.

Han pekar på att många av dessa människor drar sig undan från uppmärksamhet, inte vill framträda offentligt och inte ta emot pengar från massmedia, vilket tyder på, menar han, att de inte uppfunnit sina historier för egen vinnings skull (även om det finns ett fåtal bluffar också).

En del bortförda meddelar att de blivit upplysta av främlingarna, medan andra rapporterar om emotionellt och fysiskt traumatiska upplevelser. Hur skall dessa historier förklaras? De kan vara bokstavligt sanna. De kan också vara omedvetna eller medvetna fantasier eller en blandning av detta. Men det finns fall där exempelvis sår på kroppen stämmer med den berättelse som ges. Hur skall det förklaras?

Schnabel pekar på psykiatriska patienter med Münchhausens syndrom. Dessa människor berättar lögnhistorier om sig själva - de är exempelvis, eller har varit, mycket betydande personer, som råkat illa ut - samtidigt som de visar upp fysiska åkommor som stöder deras historier. Symptomen är då antingen simulerade eller självförvållande. Patienterna kan vara både aggressiva och undvikande i sitt förhållande till sjukhuspersonalen. Schnabel menar att Munchhausen syndrom kan vara förklaringen till en del rapporter om bortförande till främmande rymdskepp.