Hem

Teorin att abduktanter har en dissociativ personlighetsstörning Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549706, v2 - Status: befäst.
är en sorts Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teori som påstår att abduktanternas upplevelser beror på en dissociativ personlighetsstörning och således inte händer i fysisk, reell bemärkelse.

Alias: teorin att abduktanter har en dissociativ personlighetsstörning

normal

Dissociativ personlighetsstörning bakom abduktionsupplevelsen?

Vissa forskare och kritiker tänker sig att dissociativ personlighetsstörning kan ligga bakom abduktionsupplevelsen. Man skulle enligt denna teori antaga att en och samma person kan agera som en helt vanlig och fungerande samhällsmedborgare under dagtid, och nattetid fantisera ihop ett abduktionsscenario när hon/han är en annan av sina olika personligheter.

Enligt professor David M. Jacobs har dock ingen abduktionsforskare någonsin upptäckt tecken på denna störning hos någon av de hundratals personer som de har undersökt. Ingen abduktant har under hypnos spontant skiftat från en personlighet till en annan, vilket torde ske om personen lider av dissociativ personlighetsstörning. Dessa människor har även kunnat integrera sina udda upplevelser in i sitt vanliga liv när väl de har fått fatt i minnena. Med andra ord så beter de sig inte som om abduktionupplevelsen tillhörde någon annan än de själva.