Hem

Teorin att abduktionsupplevelsen egentligen är förträngda minnen av sexuella övergrepp Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549748, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Sylvialill
är en sorts Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teori som gör gällande att abduktionsupplevelsen är ett resultat av att minnen från sexuella övergrepp i barndomen är för svåra att leva med.

Alias: teorin att abduktionsupplevelsen egentligen är förträngda minnen av sexuella övergrepp

normal

Förträngda minnen av sexuella övergrepp

Med tanke på förekomsten av sexuella inslag i den typiska abduktionsupplevelsen så ligger det nära till hands att tro att abduktanter är personer som i sin barndom har blivit utsatta för sexuella övergrepp, t ex av sina fäder. De sexuella inslagen i abduktionsupplevelsen handlar om att främmande och oftast mycket skrämmande varelser tvingar den bortförda personen att ha sex med andra abduktanter, ha sex med varelserna själva, framkallar sexuell upphetsning hos sina offer genom någon slags telepatisk kontroll med mera.

Liksom vid sexuella övergrepp som utförs av en vuxen person mot ett litet barn så finns det i abduktionsupplevelsen tvång, maktlöshet och känslor av avsky. Att som ett litet barn bli utsatt för sexuella övergrepp av någon som dessutom står barnet nära, någon som barnet är helt och hållet beroende av och utlämnad till är utan tvekan ett enormt stort svek som sätter djupa ärr i en människas själ. När förövaren är t ex en pappa eller mamma till barnet så kan man tänka sig att smärtan hos barnet blir så stor att hon/han förtränger minnena av övergreppen helt och hållet och sedan i vuxen ålder under hypnos fabulerar ihop en historia där pappan eller mamman istället blir ersatt av utomjordiska, känslokalla varelser. På så vis så kan offret för övergreppen i ett hänseende undslippa att lägga skulden på den som hon/han trots allt kanske fortfarande älskar och är beroende av.

Professor David Jacob skriver dock i sin bok Secret Life, att även om det naturligtvis finns abduktanter – som förutom sina upplevelser av bortföranden – även har ett förflutet med inslag av sexuella övergrepp som inte hör samman med bortförandena så finns det inget som tyder på att förekomsten av sexuella övergrepp i barndomen skulle vara högre bland abduktanter än andra grupper av människor. Jacobs har även kunnat konstatera att abduktanternas - som har ett förflutet med inslag av sexuella övergrepp – redovisanden av abduktioner inte svarar mot deras berättelser om övergrepp. Det vill säga abduktionerna har ägt rum vid andra tillfällen än övergreppen.

En viktig koppling finns mellan en historia av sexuella övergrepp i barndomen och den psykiska sjukdomen dissociativ personlighetstörning något som även det har används som en förklaring till abduktionsfenomenet.