Hem

Normal teori Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 256, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/normal_teori.html
är en sorts Teori

Argumentationen från de konventionella kritikerna utgår ifrån att psi inte är paranormalt.

Alias: normala teorier och normal teori

normal

Argumentationen från de konventionella kritikerna utgår ifrån att psi är paranormalt. Men det är ju fullt möjligt att psi inte bryter mot den konventionella världsuppfattningen och inte heller mot några basteorier i andra vetenskaper. Det kan ju vara så att när föremål rör sig av PK så tas energin ifrån någon källa som vi inte tänkt på att kontrollera. Och det finns ju inget som säger att telepati med nödvändighet underlättas om avstånden mellan sändare och mottagare är extremt små. Psi kanske verkar vara paranormalt bara för att vi ännu inte lärt oss hur fenomenen kan uppträda inom ramen för våran världsbild.

En teori som inte är omegisk benämns normal. Som exempel på en normal teori kan jag nämna att mycket forskning bedrivs kring människans förmåga att känna förändringar i elektromagnetiska fält. En teori för telepati är att hjärnan utsänder elektromagnetiska vågor med extremt låg frekvens (ELF) som sedan uppfattas av mottagaren. ELF har många av de egenskaper som parapsykologerna upptäckt att psi har: vågorna kan färdas mycket långt utan större störningar, de behöver mycket liten energi, de penetrerar faradeyburar och andra hinder och liksom telepatiska budskap rymmer de knapphändigt med information. Många andra mer eller mindre normala teorier finns beskrivna i parapsykologins litteratur.

Men även om psi har en normal förklaring så verkar parapsykologin vara före sin tid. Fysiken och psykologin har kanske inte ännu givit den grund på vilken en heltäckande psi-teori kan konstrueras. Förespråkarna för parapsykologin argumenterar för att man måste vara öppen även för sådana fenomen som inte verkar passa in i dagens vetenskap. Det är ju faktiskt mycket troligt att vetenskapen kommer att förändras. Därför bör man inte förkasta ett intressant fenomen på grund av dess till synes paranormalitet, utan studera det förutsättningslöst.

Förespråkarna måste få andra vetenskaper att inse att parapsykologin inte är ett hinder, utan en möjlighet. Om nya förhållanden gör så att normalvetenskapen måste lösa kommunikationsanomalin och man förstår att psi är något av betydelse för dem, skulle parapsykologins status kunna förändras.