Hem

Kommunikationsanomalin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 192, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kommunikationsanomalin.html

Psi måste troligen inbegripa någon form av kommunikation mellan fp och målobjektet.

Alias: kommunikationsanomalin

normal

Psi måste troligen inbegripa någon form av kommunikation mellan fp och målobjektet. Och eftersom psi är en situation vi saknar teorier för att förklara, är det rimligt att kalla instanser av psi för anomalier. Därför kallas psikorrelationen ibland för en kommunikationsanomali.