Hem

Sociologisk och kulturell normal förklaring till abduktionsupplevelsen Normal teori, UFO-teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543333, v4 - Status: befäst.
är en sorts Normal teori och UFO-teori

Sociologiska/kulturella förklaringar till abduktionsupplevelsen.

Alias: sociologisk och kulturell normal förklaring till abduktionsupplevelsen

normal

Teorier som förklarar abduktionsupplevelsen som ett resultat av påverkan från rådande kultur och samhälle. Enligt dessa teorier äger inte abduktioner rum i fysisk bemärkelse, utan endast i abduktantens sinne. Till skillnad från de psykiatriska teorierna så postulerar inte de sociologiska och kulturella teorierna att psykisk sjukdom eller psykiska störningar skulle ligga bakom fenomenet. De psykologiska teorierna vill förklara abduktionsupplevelsen som ett resultat av inre psykologiska processer hos individen, medan de sociologiska och kulturella teorierna använder samhället och kulturen i stort som förklaring av individuella upplevelser.

Enligt dessa teorier kan abduktionsupplevelsen skapas som en följd av påverkan från t ex science fictiongenren, tekniska framsteg och stora och omvälvande förändringar i samhället.