Hem

Teorin om SF-genrens påverkan på abduktionsupplevelsen Sociologisk och kulturell normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549272, v2 - Status: befäst.
är en sorts Sociologisk och kulturell normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Idén att science fictiongenren skulle påverka vissa individer till att fabulera ihop abduktionsupplevelser som de själva tror att de har varit med om.

Alias: teorin om sf-genrens påverkan på abduktionsupplevelsen

normal

Exempel på falska minnen

Samma dag som en repris på det avsnitt av Dynastin där abduktion skildrades, fick en dam en upplevelse som på många punkter stämde överens med episoden. Det finns många andra fall då man ganska klart kan finna ett samband mellan science-fiction-litteratur eller filmer som personen just läst eller sett och de upplevelser och budskap som personen mottager i sina andliga upplevelser.

normal

Påverkan från science fictiongenren

Det är en vanligt förekommande teori att science fiction-genren skulle påverka människor till att tro att de har varit i kontakt med utomjordingar eller att de ha blivit bortförda av de samma. Detta är en del av den så kallade psykosociala hypotesen. Enligt denna skulle människor lagra minnen från science fiction-filmer, böcker och tidningar och sedan under sömnen omvandla dessa minnen till drömmar av t ex abduktioner. När de sedan under hypnos försöker utreda om något extraordinärt och skrämmande har hänt dem, så framkommer dessa drömminnen och ter sig då som om de vore minnen av reella händelser.

Redan på 1920- och 1930-talet florerade de allra flesta större abduktionsscenarion i den tidens science fictiontidningar. På 1950-talet dök det även upp filmer som laborerade på samma tema. Exempel på filmer som kom är ”Invaders from mars”, ”Flying Saucers” och ”Killers from Space”. Dessa filmer introducerade sådana för abduktionsupplevelsen välkända inslag som t ex; implantat, att utomjordingarnas planet skulle vara döende, tankekontroll och fysiska undersökningar.

Professor David Jacobs bemöter i sin bok Secret Life denna hypotes med att slå fast att det inte har producerats filmer som handlar om att utomjordingar samlar in sperma och ägg från de bortförda människorna. Enligt Jacobs har det inte heller spelats in filmer med handlingar där utomjordingar har varit mycket förtegna om sina motiv, sitt ursprung och sina metoder. Produktionen av hybrider har enligt honom inte heller dykt upp i filmvärlden. Alla dessa teman är enligt Jacobs frekvent förekommande i abduktanters berättelser. Jacobs ignorerar dock science fictionlitteraturen i sitt bemötande av denna del av den psykosociala hypotesen.