Hem

Drömminne

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 922, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/droem/minne.html
är Upplevbart

Ofta kan det bara vara så att man inte kommer ihåg dessa detaljer av drömmen. Om man väl har lärt sig komma ihåg sina drömmar, kan man också börja kontrollera dem.

Alias: har du svårt att komma ihåg dina drömmar? och minnas drömmen

normal

Ofta kan det bara vara så att man inte kommer ihåg dessa detaljer av drömmen. Om man väl har lärt sig komma ihåg sina drömmar, kan man också börja kontrollera dem. Genom att intensivt tänka på detaljer man vill ska finnas med, personer, eller företeelser t ex, när man har lagt sig för att sova, kan man utveckla dem. Det vorde bra om du använder någon sorts meditation, och under den koncentrerar dig på själva saken. Annars kan du ju räkna nedåt (från 10 t ex) i takt med lugna, avslappnade andetag (en ekel form av meditation, men ändå effektiv) och samtidigt höra och se siffrorna, och även lukta känna och smaka dem om du kan :)

På detta viset får du hjärnan att koncentrera sig på en sak, istället för beta-vågornas vardagliga mång-syssla. När du kommit ned till 1 så ska du vara helt avslappnad och det är dags att tänka på det du vill ha med, men inte under nedräkningen. (Tänk bara på en sak i taget!)

Om man t ex håller på att skriva en bok, kan man drömma om personerna och platsen i boken. Vissa kompositörer har fått sina ideer genom att de har tänkt på det på kvällen. En annan känd sak är nog bensen-molekylens upptäckt....

normal

Do we remember our dreams?

We do not remember every dream we have. If you wake someone up in the middle of a REM-period he will probably remember what his dream was about, but in the morning he will find it harder to remember.

The memory of a certain dream disappears after only five minutes. It is only when we wake up right after a dream, and focus on it, that we can remember it.

Most of us remember one dream out of three nights, but some only once a month or even once a year. The ones we remember, we probably remember because the alarm clock or something else woke us up right after we had the dream.


normal

Sammanfattning av förslag till hur man kan föra drömdagbok

1. Man kan utveckla nästan fullständigt återkallande av sina drömmar. Godkänn och värdesätt varje dröm, utan avseende på hur löjlig och fragmentarisk den kan verka just då. Ett fullständigt register över dina drömmar kan förse dig med anmärkningsvärda kunskaper.

2. Planera innan du går och lägger dig att minnas varenda dröm du får. Placera ett block och en penna inom bekvämt räckhåll från din sovplats.

3. Den bästa tidpunkten för att börja utveckla färdigheter i drömåterkallande är under en stund på morgonen, när du inte är jäktad och när du vaknar naturligt (då är det ur en REM-period). Om du har svårigheter att återkalla dina drömmar, planera då ett tillfälle när du kan vakna av dig själv och inte vara jäktad.

4. När du vaknar ur en dröm, ligg stilla och låt drömbilderna strömma tillbaka i dina tankar. Om det inte kommer några bilder, ge dig då tid att gå igenom de viktiga personerna i ditt liv; att visualisera dem kan kanske locka fram associationer till den dröm du nyligen drömde.

5. När drömminnet är fullständigt i ett kroppsläge, vänd dig försiktigt till andra sovställningar för att se om du kan återkalla ytterligare drömmar i dessa ställningar. Vänd dig alltid försiktigt till varje anteckningsläge.

6. Skriv ned dina drömmar när de än visar sig för dig, omedelbart, senare på dagen eller åtskilliga dagar senare.

7. Drömminnet är rikast och mest detaljerat omedelbart efter en REM-period. Du kan lära dig att vakna av dig själv ur dina REM-perioder under hela natten och göra exakta uppteckningar utan att det stör din sömn. Skriv ned dina drömmar regelbundet varje morgon, med slutna ögon, på det sätt som beskrivits och du finner kanske att du vaknar spontat ur tidigare REM-perioder. Det mest fullständiga och exakta drömåterkallandet får man då man skriver ned drömmarna efter att ha vaknat spontant ur en REM-period.

8. Om du skulle föredra det, eller om ditt spontana uppvaknande inte utvecklas, vill du kanske använda dig av en konstgjord uppvakningsmetod, som att låta en vän vara hos dig medan du sover och väcka dig med ungefär nittio minuters mellanrum, då du mest sannolikt upplever REM. Din vän kan också direkt hålla uppsikt efter snabba ögonrörelser. Du kan också använda väckarklocka. Kom ihåg att REM-perioderna blir längre framåt morgonen och att du har större chans att fånga drömmar då.

9. Gör, antingen din dröminsamlingsmetod är skriftlig eller per bandspelare, de första noteringarna med slutna ögon. Om du öppnar ögonen kommer det att splittra återkallandet av drömmarna.

10. Genom att värdesätta dina drömmar, godta dem, uppteckna dem regelbundet och arbeta på att bygga upp drömvänner, kommer du att utveckla ett mera samarbetsvilligt drömtillstånd.

11. Gör dina uppteckningar i den ordningen du minns dina drömmar. Undantag: Notera unika verbala uttryck först (dikter, namn, ovanliga fraser), oavsett ordningsföljd, innan de är bortglömda. Notera allt ovanligt som händer medan du gör dina uppteckningar (att du somnar, blir störd). Du kanske vill notera hypnagoga upplevelser. Försök identifiera obestämbara inslag, såsom samtidiga skikt av drömmar.

12. Att delge en vän din dröm hjälper dig att minnas den, men du behöver skrivna uppteckningar också för att få ut den största nyttan av din drömdagbok. Ge dina drömmar beständig skriftlig form (även om de från början är inspelade på band) och ordna dem kronologiskt.

13. Att välja titlar till dina drömberättelser ur deras unika sidor hjälper dig att återkalla dina drömmar och också att identifiera inslag som förtjänar särskild uppmärksamhet.

14. Du vill kanske pröva en översättning av dina drömmar enligt den beskrivna metoden. Du kan lära dig mycket om dig själv av denna övning.

15. Oavsett vilken nivå av drömåterkallande du står på för tillfället har forskare funnit att du kan öka mängden drömåterkallande och höja dess kvalitet. Allteftersom du ger drömmarna en viktig roll i ditt liv och tar dig tid att uppmärksamma dem, kommer de lättare och oftare och blir allt värdefullare för dig. Att föra ett drömregister kan leda till bättre självförståelse och hjälpa dig att förbättra ditt självförtroende och dina färdigheter.