Hem

Falskt minne Minne

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 551710, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Minne

Hjärnans nervceller kan åstadkomma olika minnen genom aktivering i skilda kombinationer - hjärnan skiljer inte mellan sant och falskt

Alias: falskt minne, oäkta minne och pseudominne

normal

Falskt minne - falskt vittnesbörd...

Minnen ligger inte - som vi tror - lagrade på någon bestämd plats i hjärnan. Däremot blir minnen till när vi letar efter dem.
Spår av minnen aktiveras och kombineras - nervceller i hjärnan har bevarat dem som möjligheter - och dessa ligger redo för associationer till andra nervceller.

I praktiken betyder detta, att när du medvetet letar efter ett minne så kör du igång aktivering av ett stort antal nervceller som sänder sina minnesspår vidare i en slags kedjereaktion.

Om vi nu utgår från den ursprungliga händelse du vill minnas, så är det minne som din hjärna levererar betydligt mer förvanskat ju längre tid det gått från händelsen, för dina hjärnceller har under tiden skaffat ännu fler förbindelser och associationer...

Dessutom påverkas banorna av de kemiska substanser du för tillfället har i hjärnan - mängden signalsubstanser t.ex.

Resultatet - den minnesbild du får fram - känns för dig som verklig och sann. I själva verket kan det vara en mycket förvanskad och en rejält förvrängd version som du minns.

Hjärnan kan inte skilja på sant och falskt. Hjärnan skapar - och utgår från tillgängligt material...