Hem

Kategorisk perception

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677828, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Begrepp för hur hjärnan fyller i informationsluckor för tolkning av upplevelser från sinnena

Alias: kategorisk perception och kategorisk varseblivning

normal

Hjärnan arbetar utifrån kända mönster, och när den inte har tidigare erfarenheter att utgå ifrån för att tolka information från våra sinnen så lägger den till.

Detta kallas inom psykologin för kategorisk perception.

För det mesta tar hjärnan hjälp av inlärda mönster - bokstäver har t.ex. lärts in efter sitt utseende.
Om nu hjärnan presenteras siffror skrivna så att de kan tolkas som en bokstav, och dessa står i en bokstavsföljd, så tolkar hjärnan alltså talet som en bokstav (talet 13 sammanskrivet = B).

Det blir alltså sammanhanget som avgör hur hjärnan gör sin tolkning. Tidigare erfarenheter har skapat mönster som styr våra perceptioner.
Eftersom hjärnan fyller i det som fattas skapas också illusioner. Vi uppfattar hjärnans svar på information från sinnena som verklighet.

Det vi uppfattar är en blandning av det vi verkligen ser och det vi tror.