Hem

Omegiska teorier Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 264, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/omegisk_teori.html
är en sorts Teori

I vår kultur ges den konventionella världsbilden av den etablerade vetenskapen.

Alias: omegisk

normal

I vår kultur ges den konventionella världsbilden av den etablerade vetenskapen. Det normala bestäms utifrån den materialistiska världsbilden. Fenomen som tycks kräva en dualistisk världsbild är paranormala. Dualismen är dock inte det enda alternativet. Teoretiskt sett kan man tänka sig andra världsbilder där fenomen som är paranormala ur ett materialistiskt perspektiv skulle vara normala. T-ex har det spekulerats om en synkronicitetsprincip som säger att likartade fenomen tenderar att uppträda samtidigt eller i följd, oberoende av någon form av kausala samband.

Teorier som säger att fenomenen är paranormala kallas omegiska. Eftersom en omegisk teori bryter mot den konventionella världsbilden kan den inte etableras som sann förrän världsbilden förändrats. Kuhn skriver att det är de anomalier som berör själva kärnan hos den existerande kunskapen, som leder till paradigmskiften och att normalvetenskapen förbereder marken grundligt för sina egna förändringar. Parapsykologin siktar målmedvetet på att vinna tillräckligt med kunskap för att omdefiniera sitt område från den negativa definitionen hos psi till en beskrivande teori. Kanske är kommunikationsanomalin paranormal. Om den är det kommer parapsykologin till slut orsaka paradigmskiften i de flesta naturvetenskaper.