Hem

ELF Frekvens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 90, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/elf.html
är en sorts Frekvens

Extremly low frequency. Extremt låg frekvens. Du kan finna termen i ett diagram över det elektromagnetiska spektrat.

Alias: extremly low frequency, extremt låg frekvens, mycket låg frekvens och väldigt låg frekvens

normal

ELF står för Extremly Low Frequency. Du kan finna termen i ett diagram över det elektromagnetiska spektrat (som innehåller frekvenser för satelitesändningar, ljus, kosmisk strålning, radiokanaler, VLF, etc.

I början av parapsykologin (50-talet), speciellt i Sovjetunionen, drog man paralleller med radiovågor. Man likställde telepati med radio-sändare och radio-mottagare. Detta medförde att man började söka efter utstrålning från människan. Metodiskt utförde man experiment med olika sorters avskärmningar, men utan resultat. Det är ofta man använder faraday-burar som sägs avskärma elektromagnetisk strålning. Ryssarna har även använt tjockt bly för att kunna utesluta radioaktiv strålning. De har även prövat telepati mellan en ubåt och ytan. Havet avskärmar väldigt mycket kommunikaion, men även här fick man resultat, så signalerna gick fram. Om detta kam man läsa i Psi - Psykiska upptäckter bakom Järnridån) I USA gjorde man ett uppmärksammat försök med telepati från astronauterna på en rymdfärja till flera mottagare på jorden. Jag har för mig att det gjordes när de for genom den delen av övre atmosfären där radiokontakten är omöjlig på grund av jonisation, etc. Jag har inte läst något utförligt om just detta, men har för mig att man prövade signalernas hastighet också. Iaf så gick även detta experiment vägen.

En teori bygger på ELF. ELF har en mycket lång våglängd. Men ELF har den egenskapen att signalen kan gå mycket långt utan att förlora information, den tränger igenm de flesta material, men informationsinnehållet är knappt. Detta är tre egenskaper som är gemensamma för telepati och ELF. Detta kom fram ungefär vid den tiden då man upptäckte att hjärnan omgärdades av svaga magnetiska fält. Det är dessa som mäts med EEG, och som kan visa vakenhetsgraden, etc.

Dock borde dessa signaler vara för svaga. Och det skulle kräva en mast minst lika lång som våglängden för att ta emot signalen. Jag kan inte dessa detaljer. Kan röra sig om hundra meter eller så...

Det finns många forskare som forskar kring människans förmåga att ta emot signaler från magnetiska fält och elektromagnetism. Robert O Becker har forskat om detta.