Hem

Magins privilegier: 08 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 779, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/08.html
är Upplevbart och Magins privilegier

Adepten äger den hemliga kraften i de vises sten: uttryckt i begreppen sanning, dygd och förverkligande.

Alias: magins privilegier: 08 och privilegie 08

normal

nr 1 av grupp 2: de "mellan" privilegierna

Adepten äger den hemliga kraften i de vises sten: uttryckt i begreppen sanning, dygd och förverkligande.

De vises sten symboliserar transformation och förädling, och i den processen uppnåendets hemlighet (jämför privilegie 19). Många vill gärna tolka stenen som en fysiskt verklig sten med kraften att förvandla andra ämnen till guld. Hela alkemin växte fram ur försök att framställa de vises sten, och denna möda ledde så småningom fram till kemin. Onekligen ger ju kemin idag otroliga möjligheter att framställa tidigare okända material, speciellt ur det svarta guldet, dvs olja, men eventuella fysiska förvandlingsnummer har av seriösa metafysiker setts som en nödvändig konsekvens men i grunden tämligen ointressant bieffekt av principerna bakom. I sak skulle man kunna jämföra med kärnkemin, som mycket väl kan framställa verkligt guld. Utdelningen är dock i normalfallet inte värd investeringen, speciellt som man anser sig ha viktigare saker att uträtta.

Tarot VII Strength avser symbolisera det faktum att för andlig styrka finns inga hinder som är för stora.

Som kuriosa kan nämnas att i vissa tarotlekar har VIII (Strength) och XI (Justice) bytt plats, vilket ur andra aspekter kan ge gångbar tolkning av det trädstruktur som man brukar sätta dessa kort i, men som inte passar privilegiernas traditionella uppställning.


normal

Se vidare privilegie 07