Hem

Humoralpatologi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549695, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Lära

Läran om människans fyra kardinalsafter.

Alias: de fyra kroppsvätskorna, fyra kroppsvätskor, humoralpatologi, kardinalsaft och kardinalvätska

normal

Humoralpatologin var en lära enligt Hippokrates.

All materia är sammansatt av fyra element, eld, vatten, jord och luft. Elementen representeras i människans kropp av de fyra kardinalsafterna: Gul galla, slem, svart galla och blod. Dessa fyra vätskor är bärare av livskraften. De fyra vätskorna ska harmoniera om en persons hälsa är bra. Men om vätskorna har kommit ur balans är personen sjuk och det är läkarens sak att återställa balansen och harmonin.

T.ex. Genom åderlåtning kan den skadliga vätskan avlägsnas. Andra sätt är att använda lavemang, metoder för att svettas ut vätskan eller med kräkmedel.

Lämpliga avföringsmedel var frön från anis, åsnemjölk, kolokvint och frön från ricinus. Som urindrivande medel använde man persilja, timjan, fänkål och selleri.

Humoralpatologin var den dominerande läran under århundraden.

normal

Kardinalvätskorna kallas också de fyra humorala vätskorna eller humores. Ordet humör som har med människans temperament att göra härstammar från ordet humores. Och det latinska ordet temperament betyder blandning och är en för varje människa specifik sammansättning av de fyra grundelementen, respektive de fyra humorala vätskorna.

Andra specifika namn för vätskorna är:

Sanguis, det röda blodet som antogs komma från hjärtat.
Cholera, den gula gallan som alstras i levern.
Melancholia, den från mjälten utgående svarta gallan
Flegma, det vitgrå slem som avsöndras av hjärnan.

Det talas ännu idag om det s.k. sangviniska temperamentet som är präglat av luftelementet, det koleriska temperamentet, präglat av eldelementet, det melankoliska temperamentet, präglat av jordelementet och det flegmatiska temperamentet. präglat av vattenelementet.

Från början tänktes det att de fyra temperamenten också hörde ihop med de fyra årstiderna och dygnets indelning i fyra fjärdedelar.

I schematisk form ställs ibland temperamenten och deras respektive attribut upp enligt nedan:

Det sangvinistiska - Våren, ungdomen, blodet, luften, dygnstiden 03-09.

Det koleriska - sommaren, mannaåldern, gula gallan, eld, dygnstiden 09-15.

Det melankoliska - hösten, den övre medelåldern, svarta gallan, jorden, dygnstiden 15-21.

Det flegmatiska - vintern, ålderdomen, slemmet, vattnet, dygnstiden 21-03.

normal

Dagens humoralpatologi räknar kroppsvätskorna representerade av blodet, lymfan (omger cellerna), urin och saliv.

Orsak till förändring av kroppsvätskornas sammansättning kan vara nedsättning av funktionen från organ som t.ex. njurar, olämplig föda, dålig matsmältning, allergier osv.
Exempel på nutida använding av principen för humoralpatologi är blodprov och urinprov.

(Jfr. dyskrasi)

normal

Dagens humoralpatologi räknar kroppsvätskorna representerade av blodet, lymfan (omger cellerna), urin och saliv.
Orsak till förändring av kroppsvätskornas sammansättning kan vara nedsättning av funktionen från organ som t.ex. njurar, olämplig föda, dålig matsmältning, allergier osv.

Exempel på nutida användning av principen för humoralpatologi är blodprov och urinprov.