Hem

Växter i läkekonst

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 546393, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena

Beskrivning av växters användning inom modern och historisk läkekonst.

Alias: växter i läkekonst

normal

Naturmedicinen i dag

Fram till 1800-talet var användandet av växter inom medicinen det vanliga sättet att behandla sjukdomar. Denna läkekonst sägs vara lika gammal som människan själv.

Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas användandet av naturmedicin till att vara tre till fyra gånger vanligare världen över än konventionell läkekonst. Och ca 15 procent av allmänpraktiserande läkare i Västeuropa ordinerar växtbaserade mediciner.

Det bästa sättet att tillgodogöra sig växternas läkande förmåga är att inta dem via maten. De tillför många extra mineraler och vitaminer. De förbättrar även smaken och många av växterna används ju också koncentrerade som torkade kryddor. Medicinskt sett är vitlöken en av de värdefullaste växterna. Den innehåller en mängd näringsämnen samt ett speciellt ämne allicin som kan liknas vid ett naturligt antibiotikum.Den ger därför ett kraftfullt skydd mot bakterie- svamp- och virusinfektioner. Den är verksam framförallt i matsmältnings- och luftrörssystemen.

När det inte är möjligt att, i tillräcklig mängd eller av smakmässiga skäl, inta växterna via måltider rekommenderas olika örtdrycker t. ex. dekokter eller infusioner.

Naturmedicinen är att betrakta som den moderna farmakologins föregångare. Många starka droger som används medicinskt har hämtats från växter. Det finns mycket visdom och kunnande inom naturmedicinen, men örterna är inte alltid så säkra som läkarna påstår. Visserligen har de långt färre biverkningar än syntetiska läkemedel, men precis som inom skolmedicinen behandlas oftast endast symptomen och inte hela människan.

Däremot hävdas det ofta att naturmedicinska utövare behandlar sina patienter som individer och inte som vilket medicinskt fall som helst. Behandlingen skräddarsys utefter patientens individuella behov och inga standardomdömen ges.

Det finns ett ständigt ökande intresse för naturmedicin och ekologiska frågor både i Europa och övriga världen. Naturmedicinen är allmänt utbredd och populär.Tillgången på naturmedel för enklare besvär är vida spridd och säljs via hälsokostaffärer och på apotekens speciella avdelningar för naturläkemedel. Det är en ständigt ökande ström av professionella, nyutbildade naturläkare som ofta behandlar sina patienter på naturmedicinska kliniker. Det pågår hela tiden forskning kring nya naturmedel och utvärderingar av traditionellt kända läkeväxter.

Naturläkarna har blivt mer vetenskapligt inriktade i sin forskning jämfört med förr i tiden och ett nytt ord har tillkommit för att beskriva deras arbete - fytoterapi. Ordet härstammar från två grekiska ord, nämligen phyton (planta) och therapeuein (att ta hand om, att läka). De flesta fytoterapeuter i Europa är vanliga läkare som tror på växternas läkande kraft och deras avsaknad av allvarligare biverkningar.

Det finns en organisation med säte i Nederländerna som främjar studier av växter för läkande ändamål, samt användningen av växtbaserade läkemedel. - The European Scientific Cooperative for Phytoterapi (ESCOP).

Naturläkare använder enbart naturliga källor. De anser att läkemedelsindustrins sökande efter verksamma ämnen i växter som sedan extraheras eller tillverkas syntetiskt för framställning av läkemedel, är missriktat.

Ofta är det så att hela växten erbjuder en säkrare och effektivare behandling än isolerade ämnen som förenats på konstgjord väg.