Hem

Signaturlära Homeopati

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 682085, v2 - Status: normal.
är en sorts Homeopati
Start 1500-talet

Gammal lära, enligt vilken läkemedel ur naturen var signerade, dvs. genom sitt utseende visade mot vilka sjukdomar de var verksamma

Alias: helande växter, naturläkemedel, naturläkning och signaturlära

normal

Paracelsus är upphovsmannen då han sökte gestalt-analoga chiffer i plantor och metaller, i första hand de nyttiga och kallade detta signaturläran.

Med idén om signaturernas motsvarighet eller konkordans tog ett annat, mycket gammalt motiv samtidigt säte i denna lära: tanken på ett sympatetiskt sammanhang mellan naturerna, förmedlat med hjälp av astrologin.

Det som järn är i jorden, sade Paracelsus i Bok Paramirum, är galla i människan, och Mars på himlen: en astrologisk motsvarighet som gav ting-arketyperna sammanhang genom hela kosmos, grundvalen för deras analogi antogs ligga på objektplanet.
Varje natur bevarar ändå sin självständighet hos sin signatur, som hos Paracelsus står för det morfologiska hos släktet och den individuella karaktären.

Jakob Böhme, hans elev, skriver i boken De signatura rerum: - Och det finns inget skapat ting i naturen som inte uppenbarar sin invärtes gestalt också på utsidan.

normal

Signaturläran är från medeltiden och enligt den visar växter och djur genom sitt utseende var i kroppen sjukdomar finns som korresponderar mot växter.

Exempel: Växter med gul växtsaft var bra mot gulsot, med röd växtsaft mot blödningar. Växter med njurformade blad, som blåsippa, mot njursjukdomar. Bland kryptogamer har lunglav använts mot lungsjukdomar och torsklav mot bland annat munsjukdomen torsk.