Hem

Vitamin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131905, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Vargvind

Vitaminer är en livsnödvändig grupp av ämnen som vi inte kan vara utan en längre tid. Somliga vitaminer är vattenlösliga medan andra är fettlösliga.

Alias: vitamin

befäst

Vitaminer är kemiska föreningar som sällan kan tillverkas av kroppen utan oftast måste tillföras genom maten vi äter. Idag känner man till mellan ca 30 olika vitaminsorter. Alla har olika uppgifter i kroppen och med olika vitaminer i kroppen så blir det ett så kallat samspel. Vitaminerna behövs bara i ytterst små mängder fast är ändå livsviktiga och de kan inte ersätta varandra. Utan vitaminer är varken normal tillväxt eller hälsa möjlig. Konstigt nog så varierar innehållet av vitaminer i frukter, grönsaker och rotfrukter under året. Anledningen till detta beror på odlingsförhållanden t.ex. solmängd, skördemetoder, transporter och lagringstid, det är alltså de som främst påverkar innehållet av vitaminer. Speciellt känsliga är de vattenlösliga vitaminerna B och C. Alla frukter som importeras till Sverige skördas i grönt omoget tillstånd och mognar till i våra lagringslokaler runt om i landet. Det är här det finns en hake. Frukterna har ju inte hunnit utveckla alla de näringsämnena på sitt naturliga sätt, därför så är inte frukterna lika nyttiga som dom hade varit i ett tropiskt land där de planteras. Vitaminer ger ingen energi, de bidrar istället med viktiga vitaminer som är nödvändiga för kroppen. Vitaminer hjälper däremot till att utvinna energi ur de andra näringsämnena. Om man håller sin kost välbalanserad så blir det oftast inga problem att få i oss de vitaminer som behövs.

Vitaminer delas upp i två grupper:

  • Fettlösliga vitaminer: A, D, E och K som kan lagras i kroppen
  • Vattenlösliga vitaminer: C och B-gruppens vitaminer måste tillföras dagligen, de kan bara behållas av kroppen i små mängder. Ett överskott av dessa vitaminer följer med urinen.