Hem

F-Vitamin Vitamin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 184793, v2 - Status: befäst.
är en sorts Vitamin

Essentiella fettsyror som behövs för bland annat cellerna och hälsan.

Alias: vitamin f

befäst

Essentiella fettsyror som behövs för cellerna och hälsan, bidrar till att hålla cellmembranen smidiga och skapa elektrisk laddning mellan membranens insida och utsida, styr tillväxt, vitalitet och mentalt tillstånd, behövs för en frisk, smidig hud och starka tänder, viktigt för oxidationen i cellerna och nödvändigt för bildandet av hormoner till inflammatoriska processer och bibehållande av normalt blodtryck.