Hem

Svamp Magisk växt, Mat, Fysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12584, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Magisk växt , Mat och Fysisk livsform

En liten organism som trivs i fukt och kan användas för att uppnå vissa effekter, eller för att dom helt enkelt är goda.

Alias: fungi och svamp

normal

Svampar

I världen finns en stor variation på hallucinogena svampar.Dessa har spridits från de södra regionerna över hela världen pga att svampens sporer är så lätta. Dessa är så lätta att de har återfunnits högt upp i atmosfären. Sporerna, som är svampens frön, karakteriseras som de mest motståndskraftiga biologiska frön i naturen. Sporerna kan motstå extrema temperaturer, höga basiska och syra värden och är hållbara i flera decenium.

Hallucinogena svampar framkallar ett transcendent tillstånd som inte har någon motsvarighet i nån artificiell drog, typ LSD. Det handlar om en visuell upplevelse, ett visuellt språk, som förmedlar kunskap. Terence McKenna, som är etnobotanist och förespråkare av ett shamanskt användande av naturliga hallucinogener, anser att om inte svampen i sig är en extraterrestrial livsform, så iallafall ett instrument som en extraterrestrial livsform kommunicerar med oss genom. Med tanke på att svampens sporer har sådan motståndskraft så är det möjligt att dessa kommer från yttre rymden.

Svampar innehåller det hallucinogena ämnet psilocybin, som blir till psilocin när det går in i vår metabolism. psilocin är 4-hydroxid dimetyltryptamine och vår hjärna innehåller redan dimetyltryptamin, som är hallucinogent, så hjärnan accepterar ämnet.


normal

Vad är en svamp?

Det vi i folkmun kallar för svamp är svampens fruktkropp. Myecelet ligger kvar under jorden. Svampar förökar sig genom sporer. Dessa sprids från hattens skivor, taggar eller rör. Vissa svampar bildar sporer i fruktkroppen.

Svampar består av tunna, förgrenade trådar som kallas hyfer. Hyferna finns i det substrat där svamparna lever, t.ex. jord, ved, frukt etc. Tillsammans bildar hyferna ett myecel.

En del svampar är encelliga och förökar sig genom cellavknoppning. Detta gäller för mer primitiva svampar t.ex jästsvampar.

Svampar betraktas vare sig som växter eller djur. De har en alldeles egen plats i systematiken - de är helt enkelt svampar och inget annat.

Visserligen liknar svamparna en växt pga. sin uppbyggnad. De saknar dock klorofyll och kan därför inte livnära sig på samma vis som växter. De kan inte på egen hand bygga upp kolhydrater, fetter osv. med hjälp av solenergi (se fotosyntes).

De måste istället skaffa sig färdig energi. Den energin hämtas från levande eller döda växter och i vissa fall från djuren. Svampar är uppbyggda som en växt och kan inte röra sig, men måste ändå försörja sig på samma vis som djuren.

normal

Hur svampar livnär sig.

En del svampar drar sig fram genom att angripa död ved, t.ex. virke i byggnader. Mögelsvampar angriper träd, bär och andra matvaror. En del svampar lever på nedfallna barr, löv och liknande. De gör därmed stor nytta som nedbrytare i naturen.

Andra svampar angriper levande träd, de kallas parasiter.

Ytterligare ett sätt för svampar att livnära sig är genom symbios med andra organismer. En lav är t.ex. inte en växt, utan en dubbelorganism bestående av en svamp och en alg i samarbete. Algen står då för utnyttjandet av solenergi medan svampen bidrar med sina rikt förgrenade rottrådar, med vars hjälp den effektivt kan ta upp näring ur marken.

En annan form av symbios är då vissa svampar växer samman med andra växters rotsystem (oftast skogsträd).