Hem

Alg Medicinalväxt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 530346, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: elmiss
är en sorts Medicinalväxt

Vattenlevande växter utan rot, stam eller blad.

Alias: alg, algen algerna, alger och tång

normal

De alger, till exempel chlorella och spirulina, som används i näringspreparat växer i Stilla havet, Ishavet och sjöar i USA och Kanada. Hälsoeffekterna anses bero på att algerna understöder hela livsprocessen, ända från cellnivå. Tabletter med blå-gröna mikroalger
innehåller över 100 olika näringsämnen. Sötvattensalgen chlorella sägs vara den rikaste klorofyllkällan på jorden.

Alger har använts av människor sedan långt tillbaka. I Japan och Kina har man funnit lämningar av ätliga alger i 10 000 år gamla boningar.

Föreskrifter för skördning av rödalgen (Palmaria palmata) finns med i isländska skrifter från 900-talet, denna alg har också används som födaIrland och i Skottland i många hundra år. Även i Sverige har vi traditionellt använt alger både som föda och inom jordbruket.

De Isländska makroalgerna innehåller alla kända former av mineraler och spårämnen, ett tjugotal olika aminosyror, samt alla vitaminer, fortfarande i balans. Ser vi på sammansättningen av ishavsalgerna och jämför med vår egen kropps sammansättning , så visar det sig att vi i stort sett består av samma ämnen.

Algerna har den ovanliga egenskapen att de kan binda och driva ut olika slags gifter, bakterier och tungmetaller ur kroppen. De kan normalisera låg ämnesomsättning, lindra högt blodtryck, öka prestationsförmågan, stabilisera blodsockernivån och stärka immunförsvaret.

Anders Warenmark, allmänläkare i Stockholm:

Jag känner inte till just detta näringstillskott. Men min grundinställning är positiv. Jag tror och vet att en del människor faktiskt blir hjälpta av olika hälsokostpreparat. Därför tycker jag det kan vara bra, när inget annat hjälper, att vi läkare är öppna för att prova olika hälsokostpreparat.

normal

Sötvattensalgen Chlorella kan i samband med amalgamförgiftningar och reumatiska sjukdomar ha en generellt immunstärkande effekt och också vara värdefull i cancerbehandling.

Den ständiga förändringen i miljön kan inte undgå att påverka vår hälsa. Under de senaste 45 åren har den mänskliga organismen blivit påverkad av en hel del giftiga substanser som aluminium, arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, tenn o.s.v. Förgiftningen över en längre tid av något av dessa ämnen kan direkt eller indirekt orsaka bland annat cancer. Förgiftningen sker smygande och märks kanske på ett tidigt stadium endast som en brist på energi och livslust.

När sedan kraftigare förgiftningssymtom inträffar, blir de ofta diagnostiserade som psykosomatiska. Lidandet blir efterhand så kroniskt att den ortodoxa medicinen överhuvud taget inte har någon verkan och patienten får själv finna alternativa lösningar.

Det visar sig att över 70 procent av patienterna har en förgiftningsbelastning som kan behandlas och de får uppleva fantastiska resultat vid avgiftning.

Därför genomgår mina patienter en bestämd avgiftningskur i huvudsak med naturmedicin som används tillsammans med kostomläggning och ett motionsprogram. I detta sammanhang har Chlorella-algen en ganska enastående utrensande verkan, då den tycks kunna avgifta människor snart sagt från alla miljögifter, såsom tungmetaller och lösningsmedel.

Jag har dessutom vid några tillfällen vid laboratorieundersökningar lyckats verifiera japanska vetenskapliga undersökningar. I Japan har Chlorellas avgiftande verkan varit känd sedan 1960-talet.
Sötvattensalgen Chlorella pyronoidosa har utan tvivel cancerhämmande egenskaper, dessutom är dess immunstärkande effekt av stor betydelse. Regelmässiga intag av denna sötvattensalg kan rekommenderas på det varmaste.