Hem

Naturlära -Växter och djur Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 530122, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Botanik, Växt och Djur
Publicerad år 2000
ISBN 91-27-34874-1 B
sidantal 176
Av Lena Widell , Sven Kollberg , Bo Furugren , David Fogelberg , Elna Eksell , Eva Lena Andersson , Bengt Weidow , Leif Törnqvist och Margaretha Lund
Publicerad av Natur och Kultur

En bok om växter och djur.

Alias: naturlära, naturlära -växter och djur och naturlära växter och djur

normal

Naturlära växter och djur ger baskunskaper om botanikens värld, växternas och djurens utveckling, uppbyggnad och funktion i naturen. Mikrobiologi ochgenetik speglas med hjälp av exempel från naturbruket.

Boken är speciellt intressant för dig som vill arbetamed natur- och miljöfrågor, djur, växter, skog eller fiske.

Författare är Eva Lena Andersson, Elna Eksell, David Fogelberg, Bo Furugren, Sven Kollberg, Margaretha Lund, Leif Törnqvist, Bengt Weidow och Lena Widell. Alla har erfarenhet som lärare inom naturbrukets olika ämnesområden.

Naturlära växter och djur är den andra av två böcker som handlar om det betydelsefulla samspelet mellan naturen, naturbruket och miljön. De naturvetenskaplia grunderna förmedlas på ett intressant sätt med vinklingar från naturbruksperspektivet.