Hem

Dyskrasi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628534, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Ofysiologiskt tillstånd hos kroppsvätskor

Alias: dyskrasi och kroppsvätskeobalans

normal

Diagnosen dyskrasi fastställs numera ofta genom laboratorieprover av kroppsvätskor som t.ex. blod, slem, lymfa eller urin.

Dyskrasi innebär att kroppsvätskorna drabbats av obalans, t.ex. genom bakterier.
Sekundärsymptom efter infektion/inflammation kan vara kroppens reaktion mot retentionsintoxikation, alltså gifter som stannat i kroppen (t.ex. urinsyra).