Hem

Åderlåtning Sjukdomsbehandling

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411112, v2 - Status: befäst.
är en sorts Sjukdomsbehandling

En behandlingsmetod som gick ut på att tappa patienten på blod.

Alias: flebotomi och venesektion

befäst

Förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att tappa blod från patienten. Avsikten var att befria patienten från sjukt slem på samma sätt som vid behandling med laxering och kräkmedel (se humoralpatologi). Vid åderlåtning i samband med s.k. koppning sattes kopphornet oftast mot det onda" området efter det att man med en snäppare gjort hål på själva venen. Användningen av blodiglar var ursprungligen en form av åderlåtning. Först på 1850-talet upphörde bruket av åderlåtning som allmän metod för behandling vid sjukdom.