Hem

Magins privilegier: 06 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 777, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/06.html
är Magins privilegier och Upplevbart

Adepten känner orsakslagarna för det förflutna (kausalitet), för det nuvarande (gnostitik) och för det kommande (sannolikhet).

Alias: magins privilegier: 06 och privilegie 06

normal

grupp 1: de "större" privilegierna

Adepten känner orsakslagarna för det förflutna (kausalitet), för det nuvarande (gnostitik) och för det kommande (sannolikhet).

Orsakslagarna spänner från det förflutna in i framtiden. De griper in i varandra och i den analysprocess som behövs för att göra intelligenta val i sitt handlande. Adapten känner till hur dessa lagar fungerar och kan därför överblicka situationerna och genomföra sin vilja.

Tarot VI (The LOVERS) symboliserar valets problematik. Man måste alltid välja. Skillnaden mellan olika val bestäms i stor utsträckning hur väl insatt man är i de lagar som styr konsekvenserna av varje tänkbart val.


normal

Se vidare privilegie 05