Hem

Magins privilegier: 20 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 791, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/20.html
är Upplevbart och Magins privilegier

Adepten kan höja sig över såväl kärlek som hat inom sig.

Alias: magins privilegier: 20 och privilegie 20

normal

nr 6 av grupp 3: de "mindre" privilegierna

Adepten kan höja sig över såväl kärlek som hat inom sig.

Här är det kopplingen till känsloplanet. Den som är mer förtrogen med denna typ av metafysik vet att mycket går i tretal, och analyser görs ofta med koppling till de tre planen: det fysiska, det astrala, och det andliga. Där privilegie 21 handlade om att höja sig över det fysiska där det materiella styr, så handlar detta privilegium om att höja sig över det astrala, dvs det plan där känslorna styr.

Kopplingen till tarot XX Judgement kan verka underlig, men är trots det ganska logisk. Att styras av sina känslor istället för tvärtom innebär rädsla och handlingsförlamning. Adepten står ovanför sådant och är i full kontroll av situationen. All förändring börjar med upplösning av det bestående och utvärdering innan något nytt kan (åter)uppstå. Drivkraften bakom förändring är riktad känsla - en högst levande kraft. All utvärdering måste göras opartiskt, dvs man får inte låta ens omdömme styras av känslorna. Känslor skall vägas in, men som bekant skall rättvisa skipas utan att känslorna styr.


normal

Se vidare privilegie 19