Hem

Magins privilegier: 21 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 792, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/21.html
är Magins privilegier och Upplevbart

Adepten känner till rikedomens hemlighet, och kan vara dess ägare men aldrig dess slav...

Alias: magins privilegier: 21 och privilegie 21

normal

nr 7 av grupp 3: de "mindre" privilegierna

Adepten känner till rikedomens hemlighet, och kan vara dess ägare men aldrig dess slav. Adepten kan överkomma det fysiska och kan aldrig sjunka ner i intet, även om han/hon väljer att njuta av fattigdom.

Det handlar alltså om kopplingen till det världsliga. Tarot XXI är just Världen. Med Adeptens utveckling kommer alltså full förståelse av sammanhangen på det fysiska planet, och därför borde rikedom inte vara något främmande eller oöverkomligt för en Adept. Samtidigt är Adepten egentligen ganska likgiltig inför detta, och följer sina egna syften i full visshet om sitt egenvärde, oberoende av sin världsliga situation. Adepten vet att allt är självvalt och underställt andra värderingar än materiell rikedom eller fattigdom.


normal

Se vidare privilegie 20