Hem

Magins privilegier: 16 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 787, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/16.html
är Upplevbart och Magins privilegier

Adepten behärskar tvångsmysteriet i relation till naturen.

Alias: privilegie 16

normal

nr 2 av grupp 3: de "mindre" privilegierna

Adepten behärskar tvångsmysteriet i relation till naturen.

Annorlunda uttryckt så förmår Adepten leda naturkrafterna till att utföra det som han eller hon önskar, genom att förstå dessas verkan. Detta omfattar såväl det som kallas cermoniell magi som naturvetenskap.

Tarot XVI the Tower symboliserar (uppdämda) krafters frigörelse och vikten av att kunna leda dessa på ett naturligt och skapande sätt. Egentligen så avser tvångsmysteriet ovan en förståelse för hur man lättast rubbar existerande jämvikter, lämpligt valda, för att uppnå sina resultat med minsta möjliga medel (och således undvika onödiga biverkningar eller onödigt stor förstörelse av befintliga former).


normal

Se vidare privilegie 15