Hem

Zornas Ceremonier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 593096, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj

Här finner ni hur jag firar Sabbaterna i Årshjulet, och de är tagna ur min egen Skuggornas Bok.

Alias: zornas ceremonier

normal

De åtta Ceremonierna i Årshjulet

Det finns säkert många åsikter om vad det är för skillnad mellan besvärjelser och ritualer, men som jag har valt att dela upp det, så är Ceremonierna de åtta Magiska Festerna (Sabbaterna) i årshjulet, Ritualer något man gör en enstaka gång eller bara över en natt, till exempel en invigning eller ett bad inför en viktig händelse, och en Besvärjelse något man gör upprepade gånger under en begränsad tidsperiod, till exempel varje gång månen befinner sig i ett visst element under en viss månfas.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.