Hem

Imbolc - Ljusmässodag Sabbat i det keltiska årshjulet, Wiccansk sabbat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 136723, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Sabbat i det keltiska årshjulet och Wiccansk sabbat

Imbolc inträffar den 2:a februari, och det är värmen och ljuset från den återvändande solen som firas.

Alias: candlemas, disting, imbolc, imbolc - ljusmässodag, kyndelsmässodagen, lupercus och oimlec

normal

Imbolc - Ceremoni enligt Zorna

1. Tänd det Röda ljuset först och hälsa elementet Eld samtidigt genom att säga:

Var hälsad
Fader Eld,
Som är förknippad
Med Ljus och Värme,
Jag kallar Dig
Till mig…

2. Tänd därefter det Vita ljuset och smörj in det Oranga ljuset med Rosmarinoljan, ställ det på altaret utan att tända det, och säg:

Detta är facklornas högtid
Då vår lykta och ljus
Brinner och strålar
För att välkomna
Skapelsens återfödelse.
Jag hyllar Dig Sol,
Så ock gör hela Skapelsen
Som ligger under
Sin mantel av sömn…

3. Tänd det Oranga ljuset med det Röda och säg:

All mark
Är insvept i Vinter,
Luften är kylig
Och frosten
Omhöljer Jorden.
Men i det fördolda
Återföds Skapelsen,
Så var hälsad Liv,
Och var välkommen…

Se djupt in i ljusets låga och visualisera hur Ditt liv blommar ut med en förnyad energi.

4. Innan Du släcker ljuset säger Du:

Jag tackar Dig
Fader Eld
För Din närvaro…