Hem

Alvablot Blot

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627240, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: trollkärring
är en sorts Blot

Offer i gammal hednisk tid för att blidka älvorna

Alias: alvablot, offer till älvorna och älvblot

normal

Vittnesbörd om offer till älvorna finns i en norsk skaldedikt som skrevs i början av 1000-talet av Sigvatr Pordarson, känd som Olof den Heliges hovskald. Skalden var på resa i gränstrakterna mellan Norge och Värmland och kom till hedniska trakter. En kvinna nekar honom tillträde och har som förklaring att han stör alvablotet:
"Kom ej, ropade kvinnan, eländige karl du närmre.
Jag fruktar Odens vrede. Vi dyrkar gamla gudar!
Den otäcka kvinnan ville likt hatad ulv mig jaga
från gården, sade att inne alvablot hon hade."