Hem

Flygplansmodell från inkatiden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 121, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Mega
Denna text är importerad från /old/psi/flygplansmodell.html
Källa Irrwege der Geschichte (Walter Hain (1981) s 308) , Guardians of the Universe? (Ronald Story (1980) s 92) och Gudasäd ( (1972) Erich von Däniken. s 42-44 (ger ingen förklaring, cit 44))

Det är kanske främst den lodräta stjärtfenan som gör att föremålet inte ser ut som en avbildning av en fågel eller en insekt.

Alias: flygplansmodell från inkatiden

normal

Det föremål som avbildas här till vänster har använts av Erich von Däniken och flera av hans meningsfränder som bevis för att de gamla latinamerikanska högkulturerna hade stiftat bekantskap med hogt utvecklad flygteknik. Det är ett 5 cm långt guldföremål som ställts ut i Bolivias nationalbank. Enligt von Däniken är det en flygplansmodell:

Framkroppen är grov och klumpig som hos de tunga amerikanska E,-52:orna. Omedelbart bakom bogen och avskärmad med en vindskyddande vägg ligger pilotens kabin. Flygplanets stjärt, svallande av de drivaggregat som är inbyggda i den, vilar i aerodynamisk symmetri på två avrundade vingar. (Modellen i Bogota har två deltaformade vingar av samma typ som hos Concordeplanet och samma spetsiga nos som detta.) Två stabilisatorer och en uppåtriktad styrande stjärt fullbordar flygplansmodellen från inkatiden.

Det är kanske främst den lodräta stjärtfenan som gör att föremålet inte ser ut som en avbildning av en fågel eller en insekt. Lodräta stjärtfenor finns emellertid hos flygfiskar. Den väldiga djävulsrockan, som skrämt vettet ur sjöfarare när den hoppat upp ur vattnet, har deltaformade vingar med en spännvidd uppemot 6 meter. Ornrockan, som avbildas ovan, är en något mindre släkting som ibland har besökt nordiska farvatten.

Tittar man närmare på föremålet, finner man också tva utstående ögon som passar bättre på en fisk än på ett flygplan. Det är därför rimligast att uppfatta föremålet som en stiliserad bild av en flygande fisk.