Hem

Ishtar Babylonsk gudom, Modergudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139030, v3 - Status: normal.
är Babylonsk gudom och Modergudinna

Den stora Modergudinnan i babylonisk och assyrisk mytologi. Hon styr över fruktbarhet, sexualitet, krig, liv och död. Hon skyddade också människan mot ondska.

Alias: istarte

normal

Den största modersgudinnan i hela Mesopotamien. Hon var fruktsamhetens, kärlekens, månens, himmlens, krigets och sorgens gudinna. Hon ansågs vara moder till allting, men när de kristna missionärerna fick höra talas om henne fick hon snabbt stämpeln som en demon. Även kallad Istarte och Inanna.