Hem

Mesopotamien Land

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474735, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Land

Det land som senare kom att bli Turkiet. Det var en av våra första högkulturer och var den plats där till exempel summererna hade sitt säte.

Alias: mesopotamien

normal

Mesopotamien låg på samma plats som turkiet ligger idag. det var en plats som var säte för en av våra första högkulturer, summererna. summererna var sammtida med det forna Egypten och från summererna har vi fått saker som; klockan, hjulet, ölen, vattnings system m.m.

Det råder ofta många frågor om huruvida summerernas gudar var mörka eller inte, många rykten säger att de var det, då det ofta kopplas samman med Necronomicon, men inget är fastställt i den frågan.

ca 3000 f.kr. hade summererna ett civiliserat samhälle och en stadig krigsmakt. vid den tiden var sverige fortfarande täckt av is.